Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından devreye giren yeni dünya düzeni, sınır tanımayan bir serbest ticaret rejimini uygulamaya koyarken, çağdaş sanatı da derinden etkiler. Sermaye ile birlikte dolaşımı serbestleşen sanat, giderek dev küresel şirketlerin, korporasyonların denetimine açılır.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından devreye giren yeni dünya düzeni, sınır tanımayan bir serbest ticaret rejimini uygulamaya koyarken, çağdaş sanatı da derinden etkiler. Sermaye ile birlikte dolaşımı serbestleşen sanat, giderek dev küresel şirketlerin, korporasyonların denetimine açılır.
Bu süreçte, sanat da, sanat kurumları da temelden dönüşür: Başka başka kentlerde şubeler açan müzeler giderek mağaza zincirlerini andırır; dev şirketlerin logoları ile müzelerin logoları, sanatçı isimleri ile marka isimleri, pazarlama stratejileri çerçevesinde birbirine karışır. Dev sergiler, imajlarını tazelemek isteyen devletlere, kentsel dönüşüm projelerini satmak isteyen yerel yönetimlere aracılık eder. Kimlik, farklılık, melezlik, “sınırların aşılması” gibi temalar etrafında örgütlenen bienaller de, yeni dünya düzeninin gösterilerinden biri olmaktan öteye gidemez; diğer sanat kurumları gibi, zamanla şirketlere özgü bir kurumsal yönetim disiplininin, “sanat yönetiminin” etkisine girer.
Sanat A.Ş., küreselleşmiş dünyanın kültürel çoğulluk görüntüsünün ardındaki Batı merkezli homojenliği, “sınırsız serbestlik” şiarıyla maskelenen sansür ve dışlama mekanizmalarını açıklıyor. Çağdaş sanatın, devletlerin ve şirketlerin güdümündeki seyrini izliyor.

Kapak: Bartolomeo Passerotti, Karikatür, 16. Yüzyıl.
 

Courtauld Sanat Enstitüsü'nde ders vermektedir. Yayımlanmış kitapları: Internet Art: The Online Clash Between Culture and Commerce, (Londra: Tate, 2003); Paris Pictured (Londra: KRaliyet Sanat Akademisi, 2002); High Art Lite: British Art in the 1990s, (Londra: Verso, 1999); Gargantua: Manufactured Mass Culture (Londra: Verso, 1996). Stallabrass ayrıca Tate, Art Monthly, The New Statesman ve Evening Standard gibi yayınlarda yazmaktadır.
Kitabın Adı Sanat A.Ş.
Alt Başlık Çağdaş Sanat ve Bienaller
Orijinal Adı Art Incorporated: The Story of Contemporary Art
ISBN 9789750506994
Yayın No İletişim - 1413
Dizi Sanat Hayat - 17
Alan Sanat
Sayfa 194 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 249 gr
Baskı 4. baskı - Mayıs 2016 (1. baskı - Eylül 2009)
Yazar Julian Stallabrass
Çeviren Esin Soğancılar
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Tasarımı Ata Öztürk, Özlem Özkal
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Elçin Gen
Dizin Ulaş Dayı
Baskı ve Cilt Sena Ofset