Ulus ve Harabeleri
Yunanistan'da Antikite, Arkeoloji ve Ulusal İmgelem

Ulus ve Harabeleri, Yunanistan’da klasik antikite, arkeoloji ve ulusal imgelem arasındaki ilişkileri inceliyor

Ulus ve Harabeleri, Yunanistan’da klasik antikite, arkeoloji ve ulusal imgelem arasındaki ilişkileri inceliyor. Birbiriyle bağlantılı birçok soruya cevap arıyor: Ulus tasavvurunun geçmişe ait maddi izlere neden ihtiyacı vardır? Bu izler, ulusun hayal edilme sürecinde nasıl bir işlev görür? Batı modernliğinin araçlarından biri olan arkeoloji, ulusun varlığına kanıt oluşturduğu düşünülen eserleri nasıl üretir? Ulus-devletler, aydınlar ve ulusun “ötekileri” de dahil olmak üzere farklı gruplar, kendi ulusallık fikirlerini kurgulamada eski eserleri nasıl kullanırlar? Bu soruların cevaplanması, hem arkeoloji ve antikite hakkında, hem de ulus hakkında bugüne kadar aydınlatılmamış ne gibi noktalara ışık tutabilir?

Yunan ulusal kimliğinin ve Yunan milliyetçiliğinin, geçmiş ile bugünü –ve hatta geleceği– birbirine bağlamaya yarayan araçlardan biri olarak algılanan arkeolojiyle sıkı olduğu kadar karmaşık bir ilişkisi olduğu iyi bilinmektedir. Neredeyse her ulus-devletin oluşumunda –veya icadında– gözlemlenebilen bu ilişkinin, Yunanistan bağlamında derin, hayati ve uzun süreli bir nitelik kazanabildiği de aşikârdır. Ulus ve Harabeleri’nin hedefi ve başarısı, bu bilinenleri tekrarlamanın veya milliyetçiliğin basit kurgularını ifşa etmenin çok ötesine geçmektedir. Ne var ki bu kitabı Yunan veya uluslararası bağlamında değerlendirmek yeterli değildir. Unutmayalım ki bu eser Türkçeye çevrilerek Türkiye’de yayınlanmaktadır. Bu durumda meseleye Türkiye açısından bakmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.
Edhem Eldem


Ulus ve Harabeleri, “eleştirel arkeoloji” dizisinin ikinci kitabıdır; ilki: Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması.

Brown Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Girit Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi’nde eğitim gördü. Galler Üniversitesi (1996-2000) ile Southampton Üniversitesi’nde (2000-2016) ders verdi. Geçmişin ve bugünün maddi kültürüne, antropolojiden feyz alan eleştirel bir arkeolojiyle bakıyor ve arkeolojik çalışmada disiplinlerarası yaklaşımı benimsiyor. Arkeolojik ve akademik çalışmanın, toplumsal adalet ilkesine dayalı politik bir faaliyet olması gerektiğini savunuyor. Bedenin ve duyuların arkeolojisi, yeme içmenin arkeolojisi, toplumsal zooarkeoloji, geçmişin sosyopolitikası, arkeoloji ve milliyetçilik, arkeolojik etnografya, arkeoloji ve fotoğraf, çağdaş göçün arkeolojisi, arkeolojide eleştirel pedagoji gibi konular araştırmalarının ve derslerinin temel temalarını oluşturuyor. Hamilakis, 2007-2010 yılları arasında Poros Adası’ndaki Kalaureia Arkeolojik Etnografi projesinin direktörlüğünü yürüttü. 2009 yılından beri Yunanistan’daki Koutroulou Magoula Arkeoloji ve Arkeolojik Etnografi projesinin eşdirektörü. Yayımlanmış kitapları: Archaeology and the Senses: Human Experience, Memory, and Affect (2013); Camera Kalaureia: An Archaeological Photo-ethnography (2016; Fotis Ifantidis’le birlikte); The New Nomadic Age: Archaeologies of Forced and Undocumented Migration (2018; eş-editör).

Kitabın Adı Ulus ve Harabeleri
Alt Başlık Yunanistan'da Antikite, Arkeoloji ve Ulusal İmgelem
Orijinal Adı The Nation and its Ruins: Antiquity, Archeology, and National Imagination in Greece
ISBN 9789750529528
Yayın No İletişim - 2926
Dizi Sanat Hayat - 47
Alan Sanat
Sayfa 480 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 335,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2020
Yazar Yannis Hamilakis
Çeviren Ayşe Boren
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Özlem Özkal, Suat Aysu
Düzelti Asude Ekinci
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit