Yannis Hamilakis

Brown Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Girit Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi’nde eğitim gördü. Galler Üniversitesi (1996-2000) ile Southampton Üniversitesi’nde (2000-2016) ders verdi. Geçmişin ve bugünün maddi kültürüne, antropolojiden feyz alan eleştirel bir arkeolojiyle bakıyor ve arkeolojik çalışmada disiplinlerarası yaklaşımı benimsiyor. Arkeolojik ve akademik çalışmanın, toplumsal adalet ilkesine dayalı politik bir faaliyet olması gerektiğini savunuyor. Bedenin ve duyuların arkeolojisi, yeme içmenin arkeolojisi, toplumsal zooarkeoloji, geçmişin sosyopolitikası, arkeoloji ve milliyetçilik, arkeolojik etnografya, arkeoloji ve fotoğraf, çağdaş göçün arkeolojisi, arkeolojide eleştirel pedagoji gibi konular araştırmalarının ve derslerinin temel temalarını oluşturuyor. Hamilakis, 2007-2010 yılları arasında Poros Adası’ndaki Kalaureia Arkeolojik Etnografi projesinin direktörlüğünü yürüttü. 2009 yılından beri Yunanistan’daki Koutroulou Magoula Arkeoloji ve Arkeolojik Etnografi projesinin eşdirektörü. Yayımlanmış kitapları: Archaeology and the Senses: Human Experience, Memory, and Affect (2013); Camera Kalaureia: An Archaeological Photo-ethnography (2016; Fotis Ifantidis’le birlikte); The New Nomadic Age: Archaeologies of Forced and Undocumented Migration (2018; eş-editör).