Kitap, Bourdieu’nün diğer çalışmalarında dolaylı biçimde ele aldığı devlet sorununu analizinin merkezine yerleştirerek incelediği yegâne çalışmasıdır.

“Devlet ne egemenlerin hizmetindeki bir iktidar aygıtına ne ihtilafların soğurulduğu tarafsız bir mekâna indirgenebilir: Devlet, hayli ileri derecede ayrışmış toplumlarda, toplumsal hayatın bütününü yapılandıran müşterek inanç formunu oluşturur.”
Bourdieu

Devlet Üzerine, dünyaca ünlü Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nün 1989’la 1992 arasında Collège de France’ta verdiği derslerin notlarının derlenmesiyle oluştu. Devlet, yazarın sosyolojik analizinde son derece merkezî olan ama nadiren böyle algılanan bir analiz konusudur. Bu kitap, Bourdieu’nün diğer çalışmalarında dolaylı biçimde ele aldığı devlet sorununu analizinin merkezine yerleştirerek incelediği yegâne çalışmasıdır.

 

“Zor sorular bu noktada belirmeye başlar. Devlet hakkında kolay laflar edilebilmesinin sebebi, devlete dair söylemin üretici ve alımlayıcılarının, hem duruş hem gelenek olarak biraz anarşist bir yatkınlığa, iktidarlara karşı toplumsal olarak tesis edilmiş bir isyan eğilimine sahip olmalarıdır.”
Bourdieu

20. yüzyılın en önemli sosyolog ve düşünürleri arasında yer alır. Neoliberalizm karşıtı küresel hareketin öncü fikir insanlarındandır. École des Hautes  Études en Sciences Sociales ve Collège de France’da dersler vermiş, Avrupa Sosyoloji Merkezi’ni, Actes de la Recherche en Sciences Sociales dergisini ve Raisons d’agir Yayınevi'ni yönetmiştir. Sosyoloji ve antropoloji alanında pek çok klasik eserin yazarıdır.  

Türkçeye çevrilmiş diğer eserleri şunlardır: (Jean-Claude Passeron ile) Les Héritiers: les étudiants et la culture, 1964 [Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, Heretik]; (Alain Dardel ile) L’Amour de l’art: Les musées et leur public, 1966 [Sanat Sevdası, Metis]; (Jean-Claude Passeron ile) La reproduction: Éléments d’une théorie du système d’enseignement, 1970 [Yeniden Üretim, Heretik];  La Distinction. Critique sociale du jugement, 1979 [Ayrım. Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Heretik]; Questions de sociologie, 1980 [Sosyoloji Meseleleri, Heretik]; Choses dites, 1987 [Seçilmiş Metinler, Heretik]; Les règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire, 1992 [Sanatın Kuralları, YKY]; (Loïc Wacquant ile) Réponses: Pour une anthropologie réflexive, 1992 [Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim]; Les raisons pratiques: sur la théorie de l’action, 1994 [Pratik Nedenler, Hil]; Sur la télévision, 1996 [Televizyon Üzerine, YKY]; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, 1997 [Bilimin Toplumsal Kullanımı, Heretik]; Méditations pascaliennes, 1997 [Akademik Aklın Eleştirisi. Pascalca Düşünme Çabaları, Metis]; Contre-feux, 1998 [Karşı Ateşler, Sel]; La domination masculine, 1998 [Eril Tahakküm, Bağlam]; Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, 2002 [Bekârlar Balosu, Dost]; Esquisse pour une auto-analyse, 2004 [Bir Otoanaliz İçin Taslak, Bağlam]; (Roger Chartier ile) Le sociologue et l’historien, 2010 [Sosyolog ve Tarihçi, Açılım Kitap].  Kitabın Adı Devlet Üzerine
Alt Başlık Collège de France Dersleri (1989-1992)
Orijinal Adı Sur l’Etat Cours au Collège de France (1989-1992)
ISBN 9789750517839
Yayın No İletişim - 2177
Dizi Politika - 133
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 495 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 507 gr
Baskı 3. baskı - Ekim 2020 (1. baskı - Haziran 2015)
Yazar Pierre Bourdieu
Çeviren Aslı Sümer
Yayına Hazırlayan Melike Işık Durmaz
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Birhan Koçak
Baskı ve Cilt Sena Ofset