Loic Wacquant

California Üniversitesi’nde (Berkeley) Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi; Avrupa Sosyoloji Merkezi’nde (Centre de sociologie européenne, Paris) araştırmacı olarak görev yapmaktadır. MacArthur Vakfı bursundan yararlanan Wacquant’ın, kent yaşamında marjinal gruplar, simgesel olgular, ceza devleti, etnik-ırksal tahakküm konularında, pek çok dile çevrilmiş çalışmaları bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları: An Invitation to Reflexive Sociology (1992, Pierre Bourdieu ile birlikte), Les Prisons de la misère (1999), Body and Soul: Notebooks of An Apprentice Boxer (2004) [Ruh ve Beden: Acemi Bir Boksörün Defterleri, çev. Nazlı Ökten, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012], The Mystery of Ministry: Pierre Bourdieu and Democratic Politics (2005), Das Janusgesicht des Ghettos und andere Essays (2006), Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2007 [Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi, çev. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012]. Disiplinlerarası Ethnography dergisinin kurucuları ve editörleri arasındadır.