Ocak ve Zanaat
Pierre Bourdieu Derlemesi

Günümüz sosyolojisini ve kuramlarını en derinden etkileyen isimlerin başında kuşkusuz Fransız sosyolog Pierre Bourdieu gelmektedir. 2002’de hayatını kaybeden Bourdieu’nün sosyolojinin, antropolojinin ve felsefenin gündelik hayatla ilişkileri üzerine temellendirdiği düşünceleri, birçok sosyal bilimci için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor ve daha uzun zaman da sürdüreceğe benziyor.

Günümüz sosyolojisini ve kuramlarını en derinden etkileyen isimlerin başında kuşkusuz Fransız sosyolog Pierre Bourdieu gelmektedir. 2002’de hayatını kaybeden Bourdieu’nün sosyolojinin, antropolojinin ve felsefenin gündelik hayatla ilişkileri üzerine temellendirdiği düşünceleri, birçok sosyal bilimci için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor ve daha uzun zaman da sürdüreceğe benziyor.
Yerli-yabancı akademisyenler tarafından kaleme alınan makalelerden oluşan bu kapsamlı derleme Bourdieu’nün hayatını, düşünce sistemini, özellikle disiplinlerarası bir yaklaşım kullanarak yarattığı “habitus”u ve diğer kavramlarını daha yakından tanımak için çok önemli bir kaynak. Üstelik sadece “güzelleme” dolu bir kitap değil elinizdeki: Bourdieu’ye eleştirel yaklaşan, eksikliklerini, açmazlarını da ortaya koyan makalelerin de yer aldığı bir çalışma.

Bourdieu’nün kendi yazdığı makalelerinin ve Türkçe’de yayımlanmış Bourdieu eserlerinin de topluca verildiği Ocak ve Zanaat, Bourdieu sosyolojisine giriş yapmak isteyenler için olduğu kadar konu üzerinde derinleşmek isteyenler için de önemli bir kaynak. Çoğu kimse tarafından “20. yüzyılın son büyük sosyoloğu” olarak değerlendirilen, sadece bir düşün adamı olarak değil “eylemci” yanıyla da dikkat çeken Bourdieu’ye dair her şeyi birarada bulabileceğiniz titiz bir çalışma...

Kitapta yer alan bölümler
Vivre la Crise!: Sosyal Bilimlerde Heterodoksi İçin Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi Loic Wacquant
Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları Craig Calhoun
Klasik Sosyolojide Derin Revizyon: Pierre Bourdieu Sosyolojisi Alim Arı
Rahatsız Eden Bir Adamın Bilimi: Sosyoloji Ahmet Zeki Ünal
Katılımcı-Toplumsal Bütün Sorunu: Parsons, Bourdieu, Giddens Nicos Mauzelis
Bourdieu, Adorno ve Sosyolojik Düşüncenin Sınırları Nedim Karakayalı
Pierre Bourdieu, Mütekabiliyet Analizi ve İstatistik Eğitimi Kent Löfgen
Ekonomik İndirgemeci mi Dediniz? Emrah Göker
Bourdieu ve Giddens: Habitus veya Yapının İkiliği Ümit Tatlıcan, Güney Çeğin
Habitustan Hareketle: Kolektife Meydan Okuyan Tekil Philippe Corcuff
Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi: Alan Kavramı Ali Kaya
Sabitfikirlerle Yüzleşen Bilimsel Tutum Barış Mücen
Pierre Bourdieu ve Demokratik Siyaset Hakkında Göstergeler Loic Wacquant
Bourdieu, Politika ve Marksist Teori Jim Wolfreys
Pierre Bourdieu ve Bir Maxwell Cini Olarak Okul Yasin Aktay
Muhalif Bir Entelektüelin Büyü Bozumu: Bourdieu ve Entelektüeli Sorunsallaştırmak Güney Çeğin
Araştırma Tasarımı Açısından Pierre Bourdieu’nün Sanat Sosyolojisi Emrah Göker
Bourdieu ve Din Alanı: Sermaye,İktidar Modernlik Ali Murat Yel
Feminist Teoride Pierre Bourdieu Tartışmaları Neşe Öztimur
“Sihirden Nefret Eden Bir İlüzyonist”: Bourdieu, Gelenek ve İdeoloji H. Bahadır Türk
Ehemmiyet Söylemi: ‘Kapital’i Okumak Hakkında Birkaç Eleştirel Not’ Hakkında Birkaç Eleştirel Not Pierre Bourdieu
Lisans ve yüksek lisansını tarih ve sosyoloji dallarında Pamukkale Üniversitesi'nde, doktorasını ise sosyoloji alanında yine Pamukkale Üniversitesi'nde tamamladı. İlgi ve çalışma alanları; siyaset sosyolojisi, Bourdieu sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve toplumsal sınıflardır. Pamukkale Üniversitesi sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin ve editörlüğünü yaptığı kitapların yanı sıra, Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği (Vefa Saygın Öğüt ile birlikte, Tan Yayınları, 2010) adlı bir telif eseri, Ocak ve Zanaat (Emrah Göker, Alim Arlı ve Ümit Tatlıcan ile birlikte, İletilişim Yayınları, 2007) ve Tözcülüğün Tasfiyesi (Emrah Göker ile birlikte, NotaBene Yayınları, 2012) adlı derleme çalışmaları bulunmaktadır.
Sosyal bilimci, araştırmacı, makul koca, kedi dostu.

Alim Arlı, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde yaptı (2000 ve 2003). Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı (2009). İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kuruluşunda aktif görev aldı. Araştırma alanları çağdaş sosyal teori, Pierre Bourdieu sosyolojisi, Türk sosyolojisi, kent sosyolojisi ve etnografisi ile yükseköğretim sosyolojisi üzerine odaklanmaktadır. Kitapları:Oryantalizm-Oksidentalizm ve Şerif Mardin (Küre Yayınları, 2004),Medeniyet ve Klasik,(der. Halit Özkan, Nurullah Ardıç, Alim Arlı, Klasik Yayınları, 2007),Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi(İletişim Yayınları, 2007)

Lisans eğitimini 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamış olan yazar, yüksek lisans ve doktora derecesini Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı'ndan almıştır. Halen Adnan Menderes Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaktadır. Kitapları: Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, Derleyenler: Güney Çeğin, Emrah Göker, Âlim Arlı, Ümit Tatlıcan, İletişim Yayınları, Şubat 2007, Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Profili ve Psiko-Sosyal Sorunları, Harlak, H, Ü. Tatlıcan, Neslihan Pirimoğlu, Çiğdem Dereboy, Ferhan Dereboy, Halil Mutioğlu, Deniz Ofset, Aydın, 2003

Kitabın Adı Ocak ve Zanaat
Alt Başlık Pierre Bourdieu Derlemesi
ISBN 9789750504709
Yayın No İletişim - 1205
Dizi Politika - 59
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 654 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 520 gr
Perakende Satış Fiyatı 388,00 TL
Baskı 4. baskı - Mayıs 2016 (1. baskı - Ocak 2007)
Editör Kıvanç Koçak, Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen, Mustafa Ürgen
Derleyen Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı, Ümit Tatlıcan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset