Yasin Aktay

1966 Siirt doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Siirt'te tamamladı. Aynı yıl girdiği ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde 1990'da lisans; 1993'te "Political and Intellectual Disputes on the Academisation of Religious Knowledge" başlıklı tezle yüksek lisans; 1997'de de "Body, Text, Identitiy" başlıklı tezle doktorasını bitirdi. 1992 Eylül'ünde araştırma görevlisi olarak girdiği Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde halen öğretim görevlisi. Başta Tezkire olmak üzere değişik dergilerde makaleleri bulunan Aktay'ın yayımlanmış kitapları şunlardır: Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme (Abdullah Topçuoğlu ve Erol Göka ile birlikte, Vadi, 1996, 1999); Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm (derleme, Abdullah Topçuoğlu ile birlikte, Vadi, 1996, 1999);Din Sosyolojisi (derleme, M. Emin Köktaş ile birlikte, Vadi, 1998). Ayrıca Bryan S. Turner'dan Max Weber ve İslam'ı (Vadi, 1992, 1997); Muhammed Arkoun'dan Tarih, Felsefe ve Siyaset üzerine Konuşmalar'ı (Cemaleddin Erdemci ile birlikte, Vadi, 1999) çevirmiştir.