Alim Arlı

Alim Arlı, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde yaptı (2000 ve 2003). Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı (2009). İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kuruluşunda aktif görev aldı. Araştırma alanları çağdaş sosyal teori, Pierre Bourdieu sosyolojisi, Türk sosyolojisi, kent sosyolojisi ve etnografisi ile yükseköğretim sosyolojisi üzerine odaklanmaktadır. Kitapları:Oryantalizm-Oksidentalizm ve Şerif Mardin (Küre Yayınları, 2004),Medeniyet ve Klasik,(der. Halit Özkan, Nurullah Ardıç, Alim Arlı, Klasik Yayınları, 2007),Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi(İletişim Yayınları, 2007)