Türk Dininin Sosyolojik İmkanı
İslam Protestanlığı ve Alevilik

Türkiye’de dine nizam verme, dini bir siyasal projeye bağlı olarak biçimlendirme çabaları, her zaman bir “hassas konu” idi. Yasin Aktay’ın kitabı, İslâm’la ilgili yığınla tartışma ve yayın arasında ihmale uğrayan bu hassas konuya giriyor: Türkiye’de devletin ya da resmî ideolojinin “din projesi”nin mahiyetini tartışıyor. Türkiye’de devlet geleneğininin yöneldiği modernleşme güzergâhında izlediği din siyasetini "Protestanlık"la tanımlıyor.

Türkiye’de dine nizam verme, dini bir siyasal projeye bağlı olarak biçimlendirme çabaları, her zaman bir “hassas konu” idi. Yasin Aktay’ın kitabı, İslâm’la ilgili yığınla tartışma ve yayın arasında ihmale uğrayan bu hassas konuya giriyor: Türkiye’de devletin ya da resmî ideolojinin “din projesi”nin mahiyetini tartışıyor. Türkiye’de devlet geleneğinin yöneldiği modernleşme güzergâhında izlediği din siyasetini “Protestanlık”la tanımlıyor. Aktay, bunu yaparken, yakın zamanların popüler “Türk İslâmı” ve “halk İslâmı” meraklarına “negatif bir katkıda bulunmayı” amaçlamakta. Baktığı “ters açı”dan, “Türk İslâmı” arayışlarının eninde sonunda “resmî din” politikasıyla örtüştüğünü tespit ediyor. Bu bakış açısından Aleviliğin resmî din politikasıyla ilintisi ve Aleviliği yeniden kurgulama girişimleri üstüne yazdıkları, özellikle tartışma açıcı nitelikte. Yasin Aktay’ın din kültürüne hâkimiyeti ve sosyolojik bakışı birleştiren yazıları, modernleşen Türkiye’de din-siyaset-toplum ilişkilerine taze bir görüş getiriyor.

1966 Siirt doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Siirt'te tamamladı. Aynı yıl girdiği ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde 1990'da lisans; 1993'te "Political and Intellectual Disputes on the Academisation of Religious Knowledge" başlıklı tezle yüksek lisans; 1997'de de "Body, Text, Identitiy" başlıklı tezle doktorasını bitirdi. 1992 Eylül'ünde araştırma görevlisi olarak girdiği Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde halen öğretim görevlisi. Başta Tezkire olmak üzere değişik dergilerde makaleleri bulunan Aktay'ın yayımlanmış kitapları şunlardır: Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme (Abdullah Topçuoğlu ve Erol Göka ile birlikte, Vadi, 1996, 1999); Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm (derleme, Abdullah Topçuoğlu ile birlikte, Vadi, 1996, 1999);Din Sosyolojisi (derleme, M. Emin Köktaş ile birlikte, Vadi, 1998). Ayrıca Bryan S. Turner'dan Max Weber ve İslam'ı (Vadi, 1992, 1997); Muhammed Arkoun'dan Tarih, Felsefe ve Siyaset üzerine Konuşmalar'ı (Cemaleddin Erdemci ile birlikte, Vadi, 1999) çevirmiştir.
Kitabın Adı Türk Dininin Sosyolojik İmkanı
Alt Başlık İslam Protestanlığı ve Alevilik
ISBN 9789754707595
Yayın No İletişim - 581
Dizi Araştırma-İnceleme - 92
Alan Politika/Siyaset, Antropoloji
Sayfa 252 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 205 gr
Perakende Satış Fiyatı 33,00 TL
Baskı 4. baskı - Eylül 2011 (1. baskı - Aralık 1999)
Yazar Yasin Aktay
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası