Georges Bataille

(1897-1962) École des Chartes’da arşivcilik eğitimi aldı. 1942 yılına kadar Paris Milli Kütüphanesi’nde Ortaçağ uzmanı ve kütüphaneci olarak çalıştı. İlk romanı Gözün Öyküsü’nü Lord Auch takma adıyla 1928’de yayınladı. Madam Edwarda, 1937’de Pierre Angélique takma adıyla basıldı. Sürrealizme yakınlık duyduysa da André Breton’la anlaşmazlıkları nedeniyle sürrealist çevreden ayrıldı. 1929- 1930’da “genel kabul gören fikirlere karşı savaş makinesi” diye nitelediği Documents dergisini çıkardı. 1944’te kendi adıyla yayımlanan ilk eseri Le Coupable (1944; “Suçlu”) basıldı. 1946’da Critique adlı edebiyat eleştirisi dergisini kurdu ve ölünceye kadar derginin editörlüğünü sürdürdü. Türkçede yayımlanan diğer eserleri: Cinsellikten Dinselliğe Erotizm (Kelebek, 2006); Edebiyat ve Kötülük (Ayrıntı, 2014); Lanetli Pay (Sel, 2017); Rahip C. (Sel, 2017); Göğün Mavisi (Sel, 2018); Ölü Adam (Sel, 2020); Başmeleğimsi (Nika, 2022).