Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı
Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi Ve Bauhaus

Bauhaus düşüncesi, bir stilin, bir eğitim hareketinin ötesinde, 1850’lerden beri Avrupa’da yürürlükte olan kültürel, ekonomik ve toplumsal bir modernleşme programını ifade eder. “Yeni” bir hayatın tasarlanabileceği inancını temsil eder.

Bauhaus düşüncesi, bir stilin, bir eğitim hareketinin ötesinde, 1850’lerden beri Avrupa’da yürürlükte olan kültürel, ekonomik ve toplumsal bir modernleşme programını ifade eder. “Yeni” bir hayatın tasarlanabileceği inancını temsil eder. Almanya’nın kültürel nüfuz politikaları bağlamında, son Osmanlı yönetimlerinin ama özellikle de Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının modernleşme girişimlerinde etkili olur. Sanayileşme atılımı ile sanatın birleştirilmesine yönelik kültürel politikaların ve eğitim reformlarının yapılandırılmasında Bauhaus akılcılığının katkısı önemlidir. Gazi Terbiye Enstitüsü, Köy Enstitüleri; sanat, sanayi ve meslek okulları; İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi mühendislik-mimarlık okulları; güzel sanat ve uygulamalı sanat akademileri hep Bauhausçu ilkeleri benimserler ve bunlara göre yetişmiş kadrolar tarafından kurulurlar. Günümüzde Türkiye’de çağdaş eğitimin örgütlenmesi ve tasarım kültürünün hızla yükselmesi hâlâ Bauhaus’un izlerini taşır.
Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çekirdeğini oluşturan ve 1957 yılında Alman ve Türk Bauhausçular tarafından kurulan Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nun 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus” Sempozyumu’na sunulan bildirileri kapsamaktadır.
Kapak resmi: Chernikov (1889-1951), bir endüstriyel tesis için tasarım.
 

Kitapta yer alan bölümler
ÖNSÖZ / Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus Ali Artun
Bauhaus ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Nazan Erkmen
SUNUŞ / Bauhaus Geleneği ve Günümüz Sanatına Yansımaları Esra Aliçavuşoğlu
Deutscher Werkbund ve Osmanlı İmparatorluğu:Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Tasarım Reformu, Ekonomi Politikası ve Dış Politika John Maciuika
The Deutscher Werkbund and the Ottoman Empire: Design Reform, Economic Policy, and Foreign Policy before the First World War John Maciuika
Bauhaus’un Zamanı ve Yeri İhsan Bilgin
Mimarın Özgürlüğü Emel Aközer
Soyut Düşünme ve Yaparak Öğrenme:Temel Tasarım Eğitiminin Amerika’daki Başlangıçları Mine Özkar
20. Yüzyılın İlk Yarısında Bauhaus Fikirlerinin Amerika Kıtasındaki Yolculuğu Derya Yorgancıoğlu
Bauhaus’un Alman Tasarım Kültürüne Etkileri Ümit Celbiş
Geometrik Modernlik: Bauhaus Enternasyonali ve Türkiye’de Sanat Ali Artun
Bauhaus ve Söylemleştirilen İç Mekân Anlayışı: Yeni Yaşam, Yeni Dekorasyon, Yeni Mobilya Zeynep Yasa Yaman
Cumhuriyet İdeolojisi ve Estetik Modernizm: Baltacıoğlu, Yeni Zamanlar ve Bauhaus Duygu Köksal
Yeni Adam, Baltacıoğlu ve Sanat Kaya Özsezgin
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ve Bauhaus (Yeni İnsanın Tasarımı - Yeni Bir Toplumun Tasarımı) Hasan Pekmezci
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Eğitim İlkelerinin ve Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasında Alman Bauhaus ve Werkkunstschule Adlı Okulların Etkinlikleri Mustafa Aslıer
Bauhaus, Schneck ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu (DTGSO) Bircan Ak
Bauhaus Güncellemesi Erol Eti
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Reform Çalışmaları Kapsamında Yer Alan Temel Sanat Eğitim Dersi ve Uygulandığı On Yıllık Süre (1970-1981) Üzerine Ali Teoman Germaner (ALOŞ)
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin Kuruluş Yılları: Holzmeister, Bonatz, Diğerleri ve Mimarlık Eğitiminin Örgütlenmesinde Orta Avrupalı İzler Belkıs Uluoğlu
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 1956-1980 Yılları Arası Eğitim Sistemi Y. Yeşim Uysal
İçimizdeki Bauhaus: İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Programları Tevfik Balcıoğlu
Tekstil Sanatları Eğitiminde Bauhaus’un İzleri Üzerine Günay (Aykaç) Atalayer
Bauhaus’un Fotoğraf Sanatına Etkisi Barbaros Gürsel
Cumhuriyet’ten 1970’li Yıllara Kadar Öğretmen Okullarındaki Sanat Eğitiminde Bauhaus Benzeri Uygulamalar Şerife Atlıhan
Tasarımda Referans Olarak Gündelik Yaşam: Cincinnati Üniversitesi Örneği İnci Deniz Ilgın
El Sanatları, Tasarım ve Bauhaus İlişkisi Kapsamında Karşılaştırmalı Olarak Türkiye, Japonya, Almanya Güngör Güner
Nesne, Anlam, Mimarlık: Bugünden Bauhaus’a Gülsüm Baydar Nalbantoğlu
Bauhaus ve Avangard Piyasa Emre Zeytinoğlu
Tasarımın Stratejik İletişimdeki Rolü Gökçe Dervişoğlu
Tatbikî Güzel Sanatlar Okullarının Doğuş Sebepleri ve Fonksiyonları Ahmet Sait Yada
1996'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı Kurumda, 1999'da yüksek lisansını; 2005'te ise "1980 Sonrası Türk Sanatı'nda Sanatçının Yaratımında Kendilik Temsili" başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 1996-2002 yılları arasında; Cumhuriyet gazetesinde kültür-sanat muhabirliği, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarılan Sanat Dünyamız dergisinde editörlük, Tarih Vakfı İstanbul dergisinde genel yayın yönetmenliği yaptı. Halen sanat tarihi derslerini verdiği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi oalrak görev yapmakta ve Cumhuriyet gazetesinde sanat yazıları yazmaktadır.

1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kuruluşuna katıldı. Bu tarihten başlayarak galerinin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje: Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu 100’ü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon: Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayınlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat: Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006), Müze ve Modernlik (2006), Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017), Dada Kılavuz, 1913-1923 Münih, Zürih, Berlin, Paris (Nur Altınyıldız Artun ile birlikte, 2018); Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu (2020).

Kitabın Adı Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı
Alt Başlık Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi Ve Bauhaus
ISBN 9789750506666
Yayın No İletişim - 1381
Dizi Sanat Hayat - 16
Alan Mimarlık
Sayfa 587 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 585 gr
Perakende Satış Fiyatı 363,00 TL
Baskı 6. baskı - Kasım 2020 (1. baskı - Nisan 2009)
Derleyen Esra Aliçavuşoğlu, Ali Artun
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Tasarımı Ata Öztürk, Özlem Özkal
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Elçin Gen
Dizin Asude Ekinci
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset