Peter Bürger

1971-1998 yılları arasında Bremen Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat profesörü olarak dersler vermiştir. Edebiyat ve sanat sosyolojisi alanında çeşitli eserler kaleme almıştır. 1974 yılında yayımlanan ve pek çok dile çevrilen Avangard Kuramı adlı kitabı, çağdaş sanat-edebiyat tartışmalarının odaklarından birini oluşturur. Modernizmin Çöküşü adı altında biraraya getirilen makaleleri, 18. yüzyılda burjuva toplumunun ortaya çıkışından 20. yüzyılda modernizmin çöküşüne kadar geçen zaman dilimi içerisinde sanat ile toplum arasındaki ilişkiyi konu alır. Efendinin Düşüncesi adını taşıyan Bataille, Foucault, Lacan, Blanchot, Derrida gibi düşünürler üzerine makalelerin yer aldığı kitapta sanatın eleştiri potansiyelini felsefede temellendiren, felsefe ile edebiyat arasındaki sınırları sorgulayan metinler inceler. Bürger'in diğer eserleri arasında şunlar yer almaktadır:Postmodern Düşüncenin Temelleri; Öznenin Kayboluşu. Hayat Üzerine Düşünceler. Öznelliğin Tarihinden Fragmanlar; İdealist Estetiğin Eleştirisi; Odysseia'nın Gözyaşları.