Belkıs Uluoğlu

(Doç. Dr.) İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1980 yılında mimar diplomasıyla mezun oldu. UCBerkeley, CED, Mimarlık Bölü-mü’nden 1982 yılında M.Arch. ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1990 yılında doktor, 1995 yılında da doçent unvanlarını aldı. Tasarım bilgisi, tasarım ve mimarlıkta epistemoloji, tasarım kuramı, tasarlamada bilişsel süreçler, mimarî tasarım eğitimi, mimarlık kuramı alanlarında ders, yayın ve araştırmaları bulunmaktadır. Bazı yayın ve çalışmaları şunlardır: Mimarlık epistemolojisi alanında The Speciality of the Individual Building and the Everydayness of the City, 2005; Mimarlık Bilgisinin Çifte Kimliği ve Kavramsallaştırılış Biçimi Üzerine, 2002; Mimari Tasarım Bilgisi: Mimarlık Mesleğinin Epistemolojik Temelleri Üzerine Bir Tartışma, 1995; tasarım kuramı alanında Design and Cinema: Form Follows Film (ed. B.Uluoğlu, A.Enşici, A.Vatansever), 2006; Quality of Architectural Service in the Project Management Process (O.Akın, N.Esin, B.Uluoğlu), 1996; tasarım eğitimi ve bilgisi alanında Design knowledge communicated in studio critiques, 2000; Representation of design Knowledge in Studio Critiques, 1996.