İhsan Bilgin

(Prof. Dr.) mimarlık eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 1982-2004 yılları arasında Yıldız Teknik Üni-versitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Akademik çalışmalarını 2004’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sürdürüyor. Modern dönem konut, yerleşme ve imar tarihleri ile modern mimarlık kültürü üzerine çalışıyor. Monografi niteliğinde çok sayıda mimar ve bina okuması ile eleştirisi bulunmaktadır. 2004’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını kuran grubun içinde yer aldı ve programın direk-törlüğünü üstlendi. Aynı üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak da görev yapıyor. 1985’ten bu yana yapmış olduğu çok sayıda mimari projesi ve uygulanmış işi bulunmaktadır.