Turgut Yüksel

Çizgi Açığı (Kapaktaki Çizim)
Kimlik Oyunu (Kapaktaki Çizim)
Piyasanın İdaresi (Kapaktaki Çizim)