Özgür Sevgi Göral

1977 yılında Bursa'da doğdu. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde erken dönem cumhuriyette çocuk suçluluğu ve ıslahevleri üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de zorunlu göç ve göçün İstanbul kentsel alanındaki etkileri üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli dersler verdi. Hafıza Merkezi'nin kurucularındandır.