Beklerken
Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü

İktidar ile öznenin ilişkisinde beklemenin, daha doğrusu bekletilmenin, eylemsizliğe zorlayan bir niteliği var. Bununla beraber bekle(til)me deneyimi, yeniden biçimlendirdiği özneyi yeni bir eylemliliğe sevk edebiliyor. Nasıl? Bekle(til)mek insana ne yapar, onu nasıl etkiler? Bekle(til)menin ritmi ve rutini, nasıl duygusal etkilere yol açar?

“Beklemek zamanla ilgili bir eylem. (…) Art arda gelen zamanda arkadan gelecek olanı içeriyor. Bir tür zamanın içinde bekleme, bir nevi ‘sakin ol, arkadan gelecek’ anlamı taşıyan bir bekleme hali. (…) Epistemolojik olarak yumuşaklıkla, sakinlikle bir alakası var ‘bekleme’ sözcüğünün. Bir tür sükûnet, eylemsizlik aynı zamanda. Sert bir eylemsizliği çağıran bir eylem aslında beklemek.”
Nilgün Toker


İktidar ile öznenin ilişkisinde beklemenin, daha doğrusu bekletilmenin, eylemsizliğe zorlayan bir niteliği var. Bununla beraber bekle(til)me deneyimi, yeniden biçimlendirdiği özneyi yeni bir eylemliliğe sevk edebiliyor. Nasıl? Bekle(til)mek insana ne yapar, onu nasıl etkiler? Bekle(til)menin ritmi ve rutini, nasıl duygusal etkilere yol açar? Olağanüstü hal politikaları “altında,” hukuki pratiklerin adaletsizliği karşısında, belirsizlik ve sürekli tetiklik halindeki bekleyiş… Mahkeme kapılarındakilerin bekleyişi… Açlık grevi ve ölüm oruçlarındaki
bekleyiş… Mültecilerin ve sınırda kalan veya sınır geçenlerin “yerleşme” bekleyişi… Ve bambaşka bir deneyim: Bektaşilerin tekke ve zaviyelerinin kapatılması üzerine “kollektif eylemsizlik” içinde döngüsel zamanın getireceği adaleti bekleyişleri...

Zerrin Özlem Biner ve Özge Biner’in hazırladıkları derlemede ayrıca Özlem Durmaz, Aslı İkizoğlu Erensü, Özgür Sevgi Göral, Rabia Harmanşah, Sevcan Karcı, Kemal Vural Tarlan ve Nilgün Toker’in katkıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş Özge Biner, Zerrin Özlem Biner
Nilgün Toker'le Beklemeye Dair Özge Biner, Zerrin Özlem Biner
"İmkânsız Bir Talep" Olarak Adaleti Beklemek: Kaybedilenler ve Yakınları Özgür Sevgi Göral
Toplumsal Hafıza Bağlamında Ergenekon Sürecinin Kadınlar Üzerindeki Etkisi: Vardiye Bizde Platformu Özeline Bir Değerlendirme Sevcan Karcı
Ölümün Sınırında Bekleme/me Özlem Durmaz
Zamanın Döngüselliğinde Beklemek: Bektaşiler ve Tekkelerin Yasaklanması Üzerine Rabia Harmanşah
Bir Geçiş Şehrinde Gitmeyi Beklemek: Zamanla Yönetilmek, Zamana Direnmek Aslı İkizoğlu Erensü
Bir Geçiş Şehrinde Gitmeyi Bekleme: Zamanla Yönetilmek, Zaman Direnmek Özge Biner
Sınırda Beklemek Kemal Vural Tarlan

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. 2000-2007 yılları arasında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına Londra Üniversitesi, Goldsmiths College ve Cambridge Üniversitesi Sosyal Antropoloji bölümlerinde devam etti. Devlet etnografisi, çokkültürlü mekânların hafızası, yerinden edilme ve geri dönüş tecrübesi, adalet ve uzlaşma beklentileri üzerine araştırma yazıları yazdı. Halen İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde sosyal antropoloji dersleri vermektedir.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi’nde, yüksek lisans çalışmasını Strasbourg Üni-versitesi’nde siyaset sosyolojisi alanında tamamladı. Doktora çalışmasını Strasbourg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirdi. Sınır çalışmaları, mülteci çalışmaları, hukuk sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 2018 yılından bu yana Paris’te École des hautes études en sciences sociales’de (EHESS) araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Kitabın Adı Beklerken
Alt Başlık Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü
ISBN 9789750527470
Yayın No İletişim - 2828
Dizi Araştırma-İnceleme - 459
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 229 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 163,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2019
Derleyen Zerrin Özlem Biner, Özge Biner
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Aytaç Togay
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit