Özge Biner

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi’nde, yüksek lisans çalışmasını Strasbourg Üni-versitesi’nde siyaset sosyolojisi alanında tamamladı. Doktora çalışmasını Strasbourg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirdi. Sınır çalışmaları, mülteci çalışmaları, hukuk sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 2018 yılından bu yana Paris’te École des hautes études en sciences sociales’de (EHESS) araştırmacı olarak çalışmaktadır.