Modern Hayatın Ressamı

İster hayatta, ister sanatta olsun, modernliği keşfe çıkanların pusulası ne zamandır Baudelaire. Modern kentle ve kültürle ilgili incelemelerde yer eden pek çok tema onun edebiyatında beliriyor. “Modern mitoloji”yle haşır neşir olanların antikitesi haline gelen 19. yüzyıl Paris’ine bizi o uyandırıyor. Adeta onun imgeleriyle hatırlıyoruz.

İster hayatta, ister sanatta olsun, modernliği keşfe çıkanların pusulası ne zamandır Baudelaire. Modern kentle ve kültürle ilgili incelemelerde yer eden pek çok tema onun edebiyatında beliriyor. “Modern mitoloji”yle haşır neşir olanların antikitesi haline gelen 19. yüzyıl Paris’ine bizi o uyandırıyor. Adeta onun imgeleriyle hatırlıyoruz.

Zamanımızda sanat/edebiyat tarihi kadar, sosyoloji ve kültürel çalışmalarla uğraşanlar da hep Baudelaire’ye dönüyor. Ekonomik, toplumsal, siyasal hayatın modernleşmesiyle, sanatın modernleşmesi arasına çizgi çekerek, modernizasyon ve modernizm arasındaki gerilimi Baudelaire haber veriyor. Modernizmi edebiyatının kahramanları aracılığıyla bir özerkleşme efsanesi olarak ilk o temsil ediyor.

Budelaire şair olmadan once bir eleştirmen. Aslında şiiriyle de, eleştirileriyle de yazdığı, sonuçta bir estetik manifesto. Modern Hayatın Ressamı bu manifestonun can damarı ve modern eleştirinin klasiği.

"Kuşku yok ki [modernism] Baudelaire’le başlar; onunla, mevcut düzene ve geleneğe başkaldırı olarak anlaşılır."
Arnold Hauser

"Estetik modernite ruhu ve adabının hatları Baudelaire’le netleşti."
Jürgen Habermas

"Belki kendisi için bir talihsizlik ama Baudelaire çağdaşımızdır."
Frederic Jameson

Kitapta yer alan bölümler
Baudelaire’de Sanatın Özerkleşmesi ve Modernizm Ali Artun
Modern Kent ve Sanat Ali Artun
Karşı Estetik Ali Artun
Modern Hayatın Ressamı Charles Baudelaire
1846 Salonu Charles Baudelaire
Yaşadığı dönemde kurulmakta olan modern Paris'in metropol yaşantısı üzerine inşa ettiği edebiyatı ve eleştiri yazıları modernist estetiğin habercisi sayılır. şiirlerini derledeği Kötülük Çiçekleri (Les Fleurs du Mal-1857) ve Paris Sıkıntısı (Le Spleen de Paris-1869), Rimbaud'dan Yahya Kemal'e kadar pek çok şairin çarpıldığı, 20. yüzyıl edebiyatının belki de en çetrefil, ancak en etkili klavuzları olur. Gerek klasik geleneğe, gerekse egemen çağdaş zihniyetlere karşı isyanı ve gerçekliğe kafa tuttuğu dizginsiz imgelemi, zamanında şiirlerinin yasaklanmasına kadar varan düşmanlıklar uyandırır. Sonradan bu başkaldırı ve imgelem, sanatın yadsınmasına kadar varacak avangard sanat ve edebiyatın çekirdeğini oluşturacaktır.
Baudelaire'in eleştiri yazıları şiirlerinin öncesinde yayımlanmaya başlar. İlk eleştirileri, zamanındaki yegane sergiler olan, Akademi'nin denetimindeki Salon sergileri üzerinedir. "1846 Salonu" yazısı ve 1863'te Le Figaro gazetesinde yayımladığı "Modern Hayatın Ressamı" ("Peintre de la vie moderne"), Baudelaire'in modern sanat- hayat ilişkisi hakkındaki temel metinleridir. Bu metinler ayrıca, ahlaki ve estetik normların, dogmaların otoritesi altındaki eleştiri yazınının özgürleşmesini de belgeler. Baudelaire'in edebiyat eleştirileri ise, Edgar Allan Poe ile, Gustave Flaubert ve Theophile Gautier'ye hasredilmiştir. Ruhen kardeşi saydığı Poe'nun eserlerini çevirerek Fransız edebiyatına takdim eden zaten odur. Müzikle ilgili görüşlerini yazmasına ise, müzikal modernleşmenin üstadı olarak gördüğü Richard Wagner'ın Tannhausser operasının Paris'teki temsili vesile olur.
Kitabın Adı Modern Hayatın Ressamı
Orijinal Adı Le Peintre de la vie Moderne
ISBN 9789750501937
Yayın No İletişim - 954
Dizi Sanat Hayat - 1
Alan Sanat
Sayfa 257 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 283 gr
Perakende Satış Fiyatı 204,00 TL
Baskı 10. baskı - Mart 2021 (1. baskı - Aralık 2003)
Yazar Charles Baudelaire
Dizi Editörü Ali Artun
Kapak Resmi Manet
Kapak Tasarımı Özlem Özkal
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Çeviren Ali Berktay
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset