Batı’nın egemen tahayyülünde, Ortaçağ şarkiyatçılığından kalma stereotiplerle beslenen İslâm imgesi, bir zamanlar Batı uygarlığı karşısında bir tehdit olarak algılanan komünizmin yerine geçmiş durumda. Batılı temsillerde mezhep çatışmaları, namaz görüntüleri, geri kalmışlık manzaraları ve derin bir irrasyonalizm etrafında şekillendirilen “İslâm” tasavvuru, yüzlerce yıllık bir tarihi olan, birbirinden çok farklı toplumlarda çok farklı biçimler almış bir dini, yekpâre bir "kültür" haline getirerek radikal biçimde ötekileştiriyor.

Batı’nın egemen tahayyülünde, Ortaçağ şarkiyatçılığından kalma stereotiplerle beslenen İslâm imgesi, bir zamanlar Batı uygarlığı karşısında bir tehdit olarak algılanan komünizmin yerine geçmiş durumda. Batılı temsillerde mezhep çatışmaları, namaz görüntüleri, geri kalmışlık manzaraları ve derin bir irrasyonalizm etrafında şekillendirilen “İslâm” tasavvuru, yüzlerce yıllık bir tarihi olan, birbirinden çok farklı toplumlarda çok farklı biçimler almış bir dini, yekpâre bir “kültür” haline getirerek radikal biçimde ötekileştiriyor. Bu ötekileştirme bir uçta ırkçılığa, diğer uçta farklılığı fetişleştiren kültürel göreciliğe davetiye çıkarıyor. Batı’nın ötekisi ile, İslâmcıların “sahih İslâm”ı arasında sıkı bir alışveriş olduğunu, birbirlerini sürekli beslediklerini görüyoruz. Elinizdeki kitap, sırf başlığıyla bile, görünürde birbirinin hasmı olan bu üç taraf -zenofobi, egzotizm, İslâmcılık- arasındaki suç ortaklığının eseri olan “İslâm” kategorisini parçalama, tarihe geri getirme ve bağlamlaştırma çabasını temsil ediyor. İslâmlar ve Moderniteler, İslâm’ın “öz”ünü tespit ettiğini iddia edip bu öze dönme çağrısında bulunan köktendincilerin “sahihlik” iddialarının altında yatan Batılı romantik mefhumları da bir bir açığa çıkarıyor. Televizyon haberlerinin, “Ortadoğu uzmanları”nın, silahlarını doğrultacak bir düşman bulamadığında ekonomisi çökenlerin her gün zihinlerimize nakşettiği karanlık İslâm imgesine karşı “İslâmlar”ı telaffuz eden Aziz al-Azmeh, Batı’nın şarkiyatçı ve kültürelci söylemi ile İslâmcıların köktendinci söylemi karşısında cüretkâr bir ses.

Şam'da doğdu. Sosyoloji ve felsefe alanında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 1971'de Almanya'ya giderek Tübingen'de felsefe alanında yüksek lisans yaptı. 1977'de Oxford Üniversitesi'nde Albert Hourani'nin danışmanlığında İbn Haldun üzerine doktora yaptıktan sonra Oxford, Cambridge, Exeter gibi pek çok üniversitede dersler verdi. Arap ve İslam toplumları ile kültürlerini konu alan bir çok makale ve kitap kaleme alan yazar, ayrıca editör olarak İbn Haldun, İbn Teymiyye, Maverdt, Abdulvahhab gibi yazarların eserlerinden derlemeler hazırlamıştır. Halen Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde ders veren Azmeh, Konstantin Zureyk'i konu alan bir inceleme üzerinde çalışmaktadır.
Kitabın Adı İslâmlar ve Moderniteler
Orijinal Adı Islams and Modernites
ISBN 9789750500626
Yayın No İletişim - 934
Dizi Politika - 45
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 278 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 207 gr
Perakende Satış Fiyatı 68,00 TL
Baskı 4. baskı - Aralık 2021 (1. baskı - Ekim 2003)
Yazar Aziz Al-Azmeh
Çeviren Elçin Gen
Editör Tansel Güney
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset