Aziz Al-Azmeh

Şam'da doğdu. Sosyoloji ve felsefe alanında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 1971'de Almanya'ya giderek Tübingen'de felsefe alanında yüksek lisans yaptı. 1977'de Oxford Üniversitesi'nde Albert Hourani'nin danışmanlığında İbn Haldun üzerine doktora yaptıktan sonra Oxford, Cambridge, Exeter gibi pek çok üniversitede dersler verdi. Arap ve İslam toplumları ile kültürlerini konu alan bir çok makale ve kitap kaleme alan yazar, ayrıca editör olarak İbn Haldun, İbn Teymiyye, Maverdt, Abdulvahhab gibi yazarların eserlerinden derlemeler hazırlamıştır. Halen Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde ders veren Azmeh, Konstantin Zureyk'i konu alan bir inceleme üzerinde çalışmaktadır.