Balkanlar'ı Tahayyül Etmek

Balkanlar’ın 21. yüzyılda yaşamakta olduğu değişimi de ele alan yeni bir sonsözün ilave edilmesiyle güncellenen Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, pek çok açıdan klasik sayılan, önemi tartışılmayan bir başyapıt.

Maria Todorova Balkanlar’ı Tahayyül Etmek’e çarpıcı bir giriş cümlesiyle başlıyor: “Batı kültüründe bir hayalet geziniyor: Balkanlar hayaleti.” Bu kitap, bir anlamda bu “hayalet”in nasıl oluşturulup kullanıldığının, hangi işlevleri yerine getirdiğinin derinlemesine açıklamasından oluşuyor. Todorova’ya göre, Balkanlar etrafında inşa edilen söylem, “Batı”nın kendine ilişkin imgesinin kurulmasında da kritik bir rol oynuyor. “Doğu”dan farklı bir damgalanmaya maruz kalan Balkanlar, Batı'nın kendi içindeki “öteki”- yi temsil ediyor. Batı içindeki farklılıklara da duyarlı olan yazar, homojen bir “Batı” kavrayışına karşı çıkıyor, çeşitli Batı uluslarının Balkan tahayyüllerindeki ortak noktaların yanı sıra değişik (ve zaman içinde değişen) vurguları da inceliyor.

Todorova, inanılmaz derecede zengin bilgi birikimiyle, yarımadaya ilişkin olarak dışarıdan bakışla yaratılan çok çarpıcı imgelerin tarihini sunmakla yetinmiyor, ayrıca çeşitli Balkan uluslarının içeriden bakışlarını da araştırıyor, hatta bu konuya öncelik veriyor. Söz ko- nusu ulusların kimliklerinde Balkanlı olmanın ne ölçüde önemli bir yer tuttuğunu araştırıyor. Örneğin, Balkanlar bir Osmanlı mirası olmasına rağmen, Türk ulusal kimliğini kuran çeşitli ikili karşıtlıklar içinde Balkanlı olmanın neden marjinal bir konumda kal- dığını inceliyor. Belki de kitabın en göz kamaştırıcı yönü, bütün somut sorunları ve değerlendirmeleri, çok incelikli kuramsal tartışmalarla temellendirmesi. Balkanlar’ın 21. yüzyılda yaşamakta olduğu değişimi de ele alan yeni bir sonsözün ilave edilmesiyle güncellenen Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, pek çok açıdan klasik sayılan, önemi tartışılmayan bir başyapıt.

Doktora derecesini Sofya Üniversitesi'nden almış, çeşitli Avrupa ve Amerika üniversitelerinde öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Şu anda İllinois Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapmaktadır. 19. ve 20. yüzyılda Bulgaristan ve Balkanlar'da tarihyazımı, tarihsel demografi, sosyal ve kültürel tarih üzerine çeşitli akademik yayınlarda makaleleri çıkan Maria Todorova'nın başlıca kitapları şunlardır: Imagining the Balkans (Oxford University Press, 1977), Balkan Family Structure and the European Pattern: Demographic Developments in Ottoman Bulgaria (American University Press, 1987), İngiltere, Rusya ve Tanzimat (Rusça, Moskova, 1983; Bulgarca, Sofya, 1980), Tarih Üzerine Tarihçiler (Bulgarca, Sofya, 1988), Balkan Tarihi için Seçilmiş Kaynaklar (Bulgarca, Sofya, 1977).
Kitabın Adı Balkanlar'ı Tahayyül Etmek
Orijinal Adı Imagining the Balkans
ISBN 9789750534010
Yayın No İletişim - 872
Dizi Araştırma-İnceleme - 137
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 461 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 319,00 TL
Baskı 2. basım 1. baskı - Kasım 2022
Yazar Maria Todorova
Çeviren Dilek Şendil
Editör Tansel Güney
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Seda Mit
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Elçin Gen
Dizin Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit