Maria Todorova

Doktora derecesini Sofya Üniversitesi'nden almış, çeşitli Avrupa ve Amerika üniversitelerinde öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Şu anda İllinois Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapmaktadır. 19. ve 20. yüzyılda Bulgaristan ve Balkanlar'da tarihyazımı, tarihsel demografi, sosyal ve kültürel tarih üzerine çeşitli akademik yayınlarda makaleleri çıkan Maria Todorova'nın başlıca kitapları şunlardır: Imagining the Balkans (Oxford University Press, 1977), Balkan Family Structure and the European Pattern: Demographic Developments in Ottoman Bulgaria (American University Press, 1987), İngiltere, Rusya ve Tanzimat (Rusça, Moskova, 1983; Bulgarca, Sofya, 1980), Tarih Üzerine Tarihçiler (Bulgarca, Sofya, 1988), Balkan Tarihi için Seçilmiş Kaynaklar (Bulgarca, Sofya, 1977).