Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik

Müslüman toplumlarda cinsellik konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapıldı, ama bunları bir araya getiren bir derleme bugüne kadar yayınlanmamıştı. Türkiye, Filistin, Pakistan, Fas, Nijerya gibi farklı ülkelerden araştırmacıların makalelerinin yer aldığı Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, bu alandaki boşluğu dolduruyor.

Müslüman toplumlarda cinsellik konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapıldı, ama bunları bir araya getiren bir derleme bugüne kadar yayınlanmamıştı. Türkiye, Filistin, Pakistan, Fas, Nijerya gibi farklı ülkelerden araştırmacıların makalelerinin yer aldığı Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, bu alandaki boşluğu dolduruyor. Kitapta cinsellik toplumsal bağlamına oturtularak olanca karmaşıklığı içinde farklı cepheleriyle inceleniyor: Cinselliğe ilişkin kültürel kurgular, cinsel politika, milliyetçilik ve köktendincilik gibi akımların cinselliğe yaklaşımları, modernleşmenin ve modern devletlerin oynadığı rol, tıp, hukuk, ataerkil düzen, baskı, şiddet, tecavüz, namus, bekâret, evlilik, haz... Yazarlar, İslâm’ı tek bir öze indirgeyen kolaycı yaklaşımlardan titizlikle kaçınarak Müslüman toplumlarda çarpıcı bir çeşitlilik olduğunu gösteriyor, farklı toplumların ve tarihsel dönemlerin kendine özgü niteliklerini vurguluyorlar. Ayrıca gerek Müslüman toplumların kendi aralarında gerekse başka toplumlarla, özellikle Batı dünyasıyla yapılan karşılaştırmalar da analizlerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Böylece, cinselliğin yalnızca “kişisel ve özel” bir mesele olmadığını, toplumsal iktidar ilişkilerinin merkezî bir unsuru olduğunu gösteren bir tablo çıkıyor karşımıza. Kendi alanında bir ilk olan bu derleme, yalnızca konunun uzmanlarına değil, bütün okurlara seslenen kapsamlı ve ufuk açıcı bir eser.

Kitapta yer alan bölümler
Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik Pınar İlkkaracan
İslam’da Aktif Kadın Cinselliği Anlayışı Fatıma Mernissi
Arap Kültürü ve Kadınların Bedenlerinin Yazılışı Leila Ahmed
Müslüman Dinsel Sağ ( Köktendinciler) ve Cinsellik Ayesha M. Imam
Bekaret ve Ataerki Fatıma Mernissi
Modern Türk Tıbbında Bekaret Testleri ve Suni Bekaret Dilek Cindoğlu
Türkiye’nin Doğu Bölgelerinde Kadın Cinselliği Bağlamında İncelenmesi/İran’da Geçici Evlilik ve Devlet: Kadın Cinselliği Üzerine İslami Bir Söylem Shahla Haeri
Kadının İnsan Hakkı Olarak Cinsel Haz: Türkiye’deki Bir Taban Eğitimi Programından Deneyimler Gülşah Seral, İpek İlkkaracan
Tecavüzün Kültürel Bir Tanımına Doğru: Filistin Toplumunda Tecavüz Mağdurlarıyla Çalışırken Karşılaşılan İkilemler Nadera Shalhoub-Kevorkian
Arap Toplumlarında Namus Cinayetleri ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası Lama Abu-odeh
Kadın Genital Mütilasyonu Nedir? Nahid Toubia

Psikoterapist, araştırmacı, eğitimci ve insan hakları aktivisti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra psikoterapi eğitimi aldığı Berlin'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı. Kadının İnsan Hakları, Uluslararası New Ways Vakfı, WINPEACE gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kurucu üyesidir. Cinsellik konusunda çeşitli araştırmalarının ve eğitim programlarının yanı sıra, Müslüman toplumlarda konu üzerinde çalışan akademisyen ve sivil toplum örgütlerinden oluşan uluslararası bir ağın kurulmasında aktif rol oynamıştır. Sıcak Yuva Masalı: Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz (Metis Yayınları, 1996) ve Human Rights and Literacy Training Manual (1998) adlı kitapların yazarlarındandır. 

Kitabın Adı Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik
ISBN 9789750501951
Yayın No İletişim - 961
Dizi Araştırma-İnceleme - 157
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Politika/Siyaset
Sayfa 280 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 213 gr
Perakende Satış Fiyatı 212,00 TL
Baskı 7. baskı - Ocak 2023 (1. baskı - Ocak 2003)
Derleyen Pınar İlkkaracan
Çeviren Ebru Salman
Editör Tansel Güney
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Elçin Gen
Kapak Fotoğrafı Shirin Neshat
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset