Shahla Haeri

Boston Üniversitesi antropoloji dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Pakistan, İran ve ABD'de saha araştırmaları yapmış, Müslüman toplumlarda kadın meseleleri ve köktendincilik üzerine İngilizce ve Farsça birçok eser kaleme almıştır. Law of Desire: Temporary Marriage in Shi'i İran (1989) adlı kitabı İran'daki muta nikahı üzerine en önemli çalışma olarak kabul edilmektedir.