Nahid Toubia

Hartum'da doğmuştur. Sudan'daki ilk kadın cerrahtır. Hartum eğitim hastahanesinde pediyatrik cerrahi bölümünün başkanı olarak yıllarca görev yapmıştır.Şu anda Columbia Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümü'nde öğretim elemanı olarak görev yapmakta, ayrıca Research Action Information Network for Bodily Integrity of Women'ın başkanlığını yürütmektedir. Özellikle Afrika ve Ortadoğu'da üreme sağlığı, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında çok sayıda eseri vardır.