David Swartz

Boston Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nde sosyoloji profesörü. Yüksek lisansını Sorbonno Üniversitesi'nde, doktorasını Boston Üniversitesi'nde tamamladı. Toplumsal tabakalaşma, eğitim, kültür, din ve sosyal kuram üzerine çalışmalar yapıyor. Vera L. Zolberg'le birlikte yayına hazırladığı After Bourdieu: Influence, Critique, Elaboration (2004) adlı bir kitabı daha bulunan Swartz, Theory and Society dergisinin aditörleri arasında yer alıyor. Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi kitabı İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.