Günümüzde büyük metropoller, küresel/yerel eksende yeniden şekillenen iktidar ilişkilerinin ana halkasını oluşturuyor. Küreselleşme diye adlandırılan çapraşık ve çok yönlü iktidar ilişkileri ağı büyük metropollerde düğümleniyor, kendini yeniden üretiyor, derinleşip yayılıyor.
Elinizdeki kitapta yer alan çalışmalar, küreselleşmenin öteki yüzünü, aşağıdan, yerelin merceğinden görünenleri aktarıyor.
Günümüzde büyük metropoller, küresel/yerel eksende yeniden şekillenen iktidar ilişkilerinin ana halkasını oluşturuyor. Küreselleşme diye adlandırılan çapraşık ve çok yönlü iktidar ilişkileri ağı büyük metropollerde düğümleniyor, kendini yeniden üretiyor, derinleşip yayılıyor.
Elinizdeki kitapta yer alan çalışmalar, küreselleşmenin öteki yüzünü, aşağıdan, yerelin merceğinden görünenleri aktarıyor. Çeşitli ülkelerden yazarlar makalelerinde, yerelin önemsiz ve araştırmaya değmez anlamına gelmediğinden hareket ederek, Hollanda ve eski Doğu Almanya şehirleri ile Beyrut, Kahire, Manila, Singapur, İstanbul gibi birbirinden çok farklı metropolleri inceliyor.
Böylece Mekân, Kültür, İktidar, derinlikli kuramsal ve ampirik analizlerle küreselleşmenin çelişki ve sancılarını ortaya koyuyor, zengin bir mukayese zemini sağlıyor.

“Bu kitap, büyük ihtiyaç duyulan zengin ampirik malzemeler sunmasının yanı sıra, önemli bir analitik katkı da sağlıyor; “yerelleşme” süreçlerinin, durağan, pasif ve tepkisel olmadığını, küreselleşmenin sonuçlarının şekillenmesinde aktif bir rolü bulunduğunu gözler önüne seriyor. Küresel ile yerelin etkileşimlerine yeni anlam ve içerik kazandırarak “küresel kültür” gibi soyut kategorileri ete kemiğe büründüren bir eser bu.”
DENİZ KANDİYOTİ
Ayşe Öncü, sosyoloji dalında ODTÜ'den lisans, Bryn Mawr College'dan yüksek lisans ve Yale Üniversitesi'nden doktora dereceleri aldı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Şu anda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde profesör olarak çalışıyor. Yerli ve yabancı birkoç dergi ve kitapta makaleleri yayınlanan Ayşe Öncü'nün derlediği kitaplar şunlardır: Developmentalism and Beyond: Society and Politics in Egypt and Turkey (Kahire ve New York: Cairo University Press ve Columbia University Press, 1999; Saad Eddin Ibrahim ve Çağlar Keyder ile birlikte), Turkey and the West: Changing Political and Culturel Identities (Londra: I:B: Tauris, 1993; Metin Heper ve Heinz Kremer ile birlikte). 
Petra Weyland, College of International and Security Studies'te Ortadoğu Araştırmaları profesörüdür. Bielefeld Üniversitesi'nden sosyal antropoloji doktorası alan Weyland, Kahire'de Amerikan University'de, İstanbul'da Orient Institut'ta ve Hamburg'da Alman Sİlahlı Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Koleji'nde çalışmıştır. Çok sayıda makalesi ve Inside the Third World Village (Londra: Routledge, 1993) adlı bir kitabı yayımlanmıştır. Ayrıca Martin Kutz ile Europaeische Identitaet? Versuch, kulturelle Aspecte eines Phantoms zu beschreiben (Bremen: Edition Temmen, 2001) adlı bir derleme kitap çıkarmıştır.
Kitabın Adı Mekân, Kültür, İktidar
Alt Başlık Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler
Orijinal Adı Space, Culture and Power; New Identities in Globalizing Cities
ISBN 9789754709421
Yayın No İletişim - 1083
Dizi Araştırma-İnceleme - 181
Alan Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 270 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 200 gr
Perakende Satış Fiyatı 72,00 TL
Baskı 5. baskı - Mart 2016 (1. baskı - Mayıs 2005)
Yazar Ayşe Öncü, Petra Weyland
Çeviren Leyla Şimşek-Rathke, Nilgün Uygun
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Elçin Gen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset