Robert J.C. Young

1950 doğumlu İngiliz teorisyen, kültür eleştirmeni ve tarihçidir. Kültürel ve siyasi tarih, edebiyat, felsefe, psikanaliz ve çeviribilim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Özellikle sömürgecilik tarihi ve postkolonyal teoriye odaklanır. Kitapları yirmiden fazla dile çevrilmiştir. Yayımlanmış çalışmaları arasında, White Mythologies (1990), Colonial Desire (1995), Postcolonialism: An Historical Introduction (2001) [Postkolonyalizm. Tarihsel Bir Giriş, Matbu, 2016], The Idea of English Ethnicity (2008), Empire, Colony, Postcolony (2015) ve Postcolonialism. A very short introduction (2020) [Postkolonyalizm. Çok Kısa Bir Giriş, İletişim Yayınları, 2024] yer alır.