Eyüp Aygün Tayşir

1979’da İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi’nde yönetim bilimi alanında tamamladı. 2011-2012 yılları arasında Boston Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının yönetimi konusunda araştırmalar yürüttü ve yönetim dersleri verdi. 2014 yılında Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı aldı. 2018-2019 yılları arasında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı ve bu süreçte Hamidiye Ticaret Mektebi’nin kuruluş dönemini ele alan bir araştırma projesinde çalıştı. 2021 yılında profesörlüğe yükseltildi. Halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde Modern Türkiye Tarihi alanında ikinci doktora eğitimini sürdürüyor. İlk romanı, 2016 yılında, 4 Hane 1 Teslim adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 2017 yılında Hürriyet Kitap Sanat tarafından “Geleceğin 10 Yazarı” listesinde anılmıştır. İkinci romanı Tuhaflıklar Fabrikası, 2018 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Pozitivist bilim paradigması doğrultusunda bilimsel düşünce üretme ve ampirik araştırma tasarlama konularında bir kılavuz niteliği taşıyan, Bu Tez Nasıl Bitecek? Lisansüstü Öğrencileri İçin Araştırma Kılavuzu isimli eseri 2019 yılında, Sabitâlem Mahallesi isimli öykü kitabı 2020 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Sabitâlem Mahallesi, 2021 yılında Haldun Taner Öykü Ödülü'ne değer görülmüştür. Pozitivist bilimin katı gerçekçiliği ile edebiyatın kurgusal ve büyülü gerçekçilikleri arasında salınarak yaşıyor.