Daniel McCoy

Norslar ve Cermen halkların Hıristiyanlık öncesi dönemleri, mitolojileri ve pagan inançları üzerine çalışan Daniel McCoy’un ABD’de yayımlanmış The Love of Destiny: the Sacred and the Profane in Germanic Polytheism (2013, Kader Aşkı: Cermen Çoktanrıcılığında Kutsallık ve Dünyevilik) adlı bir kitabı daha bulunmaktadır. Yazar, Nors mitolojisi ve diniyle ilgili en çok okunan dijital kaynaklardan biri olan norse-mythology.org’un da kurucusudur.