İttihadcıların Rejim ve İktidar Mücadelesi 1908 - 1913

Adeta siyasî polisiye zevkiyle de okunabilecek kitap, bu yanıyla, Türkiye’nin politik kültürünün inşasıyla ilgili bir “harç analizi”niteliğindedir.

“1908 Devrimi’yle birlikte bu paşaların alıştığı eski dünya ve mutlakiyetçi düzen çökmüş, ancak onun yerini alacak yeni düzen hemen kurulamamıştır. (…) 1908 sonunda meclisin açılması ile 1913’ün başında İttihadcıların meşru olmayan bir hükûmetten yasadışı yöntemlerle iktidarı geri almaları arasında geçen sürenin siyasî tarihi, yeni oluşturulmuş bir meclise dayanan ve işleri buradan yürütmeye çalışan yeni rejim yanlıları ile her ne pahasına olursa olsun eski düzeni yeniden kurmayı amaçlayan monarşist güçler arasındaki bitmek bilmeyen mücadelenin tarihidir.”


Modern Türkiye’nin oluşum tarihinde kilit rol oynayan bir dönem, 1908-1913 dönemi. Aykut Kansu, halihazır tarih yazımının dokunmadığı zengin bir kaynak birikimine dayanan olağanüstü titiz çalışmasında, bu kısa dönemin “mana ve ehemmiyetini” gözler önüne seriyor. Canla başla direnen Osmanlı ancien régime’iyle, yani Eski Düzen’le 1908 Devrimi arasındaki kıyasıya mücadelenin berisinde, tümüyle politikanın değişim sürecinin gerilimine tanık oluyoruz kitapta. Politikanın kapalı kapılar ardında devlet ricali tarafından yürütülen seçkinler arası bir faaliyet olmaktan çıkmaya, yavaş yavaş kamuoyuna, halka mal olmaya başlamasının sancılarını görüyoruz.


Adeta siyasî polisiye zevkiyle de okunabilecek kitap, bu yanıyla, Türkiye’nin politik kültürünün inşasıyla ilgili bir “harç analizi”niteliğindedir.

1955’te Münih’te doğdu. 1973’te ODTÜ’de başladığı siyaset bilimi eğitimini 1977’de Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora eğitimini ABD’de Cambridge, Boston’da Massachusetts Institute of Technology’de yaptı. 1987’de New Perspectives on Turkey dergisinin kurucu editörlüğünü üstlendi. 1991’de ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde başladığı öğretim üyeliğine ODTÜ Tarih Bölümü’nde devam etti. 2003-2005 tarihleri arasında Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalıştı. Ardından Ankara’da Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2009’da Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını üstlendi. Halen, Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kitabın Adı İttihadcıların Rejim ve İktidar Mücadelesi 1908 - 1913
Orijinal Adı Politics in Post-Revolutionary Turkey, 1908-1913
ISBN 9789750519253
Kapak Meclis-i Mebusan’ın açılışı münasebetiyle Tekfurdağı’nda yapılan tören (Kaynak: Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu)
Yayın No İletişim - 2301
Dizi Araştırma-İnceleme - 381
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 610 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 641 gr
Perakende Satış Fiyatı 410,00 TL
Baskı 2. baskı - Ocak 2021 (1. baskı - Nisan 2016)
Yazar Aykut Kansu
Çeviren Selda Somuncuoğlu
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Ayla Karadağ
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Ayhan Matbaası