Rakının Ülkesinde
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar)

Rakının Ülkesinde - Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar) İslâm’la yönetilen bir ülkede alkolün hiçbir şekilde yerinin olmayacağına dair genel kanıyı çürütecek biçimde Osmanlı İmparatorluğu’nda alkolün izini sürüyor.

Rakının Ülkesinde - Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar) İslâm’la yönetilen bir ülkede alkolün hiçbir şekilde yerinin olmayacağına dair genel kanıyı çürütecek biçimde Osmanlı İmparatorluğu’nda alkolün izini sürüyor. François Georgeon, imparatorluğun farklı yerlerinde alkol üretimini, ulemanın alkole olan tepkisini, Müslümanlar ve gayrimüslimlere verilen farklı serbestileri ve getirilen farklı yasakları, “Müslümanlar arasındaki kural ihlali”nin tarihini mercek altına alıyor. Nicolas Elias ve Jean-François Pérouse tarafından kaleme alınan sonsözdeyse bu tarih günümüze kadar getirilerek, bugünün Türkiyesi’nde devletin alkole olan yaklaşımı gözler önüne seriliyor. Kitap, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’nin kültürel, siyasi, toplumsal ve dinî tarihine yeni bir perspektif katıyor. Osmanlı’da sultan, ulema ve halkın alkolle ilişkisi üzerine literatürdeki büyük bir eksikliği kapatacak kapsamlı bir çalışma.

“İmparatorlukta alkollü içeceklerin tarihi cemaatler arası temaslar, birey-toplum ilişkileri, toplumsal baskı sorunu ya da İslâm ile devlet arasındaki ilişkiler gibi birbirinden çok farklı konulara ışık tutuyor. [...] bu tarih gözlerimizin önünde yazılmaya devam ediyor. Belgelerin biriktiği bir esnada durum saptaması yapmanın, en iyi kaynaklardan devşirilen bütün yeni malzemelerden yararlanmanın ve yeni araştırma parkurları açmanın zamanıdır.”
FRANÇOIS GEORGEON

Paris Centre National de la Recherche Scientifique’ten (Paris Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) emekli araştırma direktörü. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan Georgeon’un Türkçede yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır: Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Paul Dumont’la birlikte), çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996; Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler (Hélène Desmet’le birlikte yay. haz.), çev. Meltem Atik–Esra Özdoğan, YKY, 1999; Osmanlı İmparatorluğunda Yaşamak (Paul Dumont’la birlikte yay. haz.) çev. Maide Selen, İletişim Yayınları, 2000; Doğu’da Mizah (Irène Fenoglio’yla birlikte yay. haz.), çev. Ali Berktay, YKY, 2000; Osmanlı-Türk Moderleşmesi (1900-1930) Seçilmiş Makaleler, çev. Ali Berktay YKY, 2006; Sultan Abdülhamid, çev. Ali Berktay, Homer Kitabevi, 2006, ikinci basım, İletişim Yayınları, 2012; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Ramazan, çev. Alp Tümertekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2018; Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi (Noémi Lévy-Aksu’yla birlikte yay. haz.), çev. Rıdvan Yüksel, Timaş Yayınları, 2022; Rakının Ülkesinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar), çev. Renan Akman, İletişim Yayınları, 2023.

Kitabın Adı Rakının Ülkesinde
Alt Başlık Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar)
Orijinal Adı Au pays du raki. le vin et l'alcool de l'Empire ottomane à la Turquie d'Erdoğan
ISBN 9789750535017
Kapak Muhammed ibn Mustafa el-Mısri, Tuhfet ül-Mülk, 1817
Yayın No İletişim - 3297
Dizi Tarih - 173
Alan Tarih
Sayfa 341 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 262,00 TL
Baskı 3. baskı - Mart 2024 (1. baskı - Mayıs 2023)
Yazar François Georgeon
Çeviren Renan Akman
Editör Merve Öztürk
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Sonsöz Jean-François Pérouse, Nicolas Elias
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
''Osmanlı'dan Erdoğan Türkiyesi’ne şarap ve alkol''
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) bünyesindeki "Türk ve Osmanlı Araştırmaları Bölümü"nün yöneticisi, Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan François Georgeon, yaklaşık altı-altı buçuk asırlık bir dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ve yakın dönem "Erdoğan Türkiyesi"ndeki içki kültürünü ele alıyor.
24.07.2023 - Bianet

''İçkinin izini takip et, söylemin sarhoşluğundan kurtul.''
François Georgeon’ın Renan Akman çevirisi ve İletişim Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan Rakının Ülkesinde kitabıyla Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüz Türkiye’sine uzanan geniş bir zaman aralığındaki sosyal hayata ışık tutuluyor. Yazar bunu içki üzerinden ele alarak okura önemli bilgiler sunuyor. Geniş bir coğrafyaya hakim olan Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihini irdeleyen yazar, bunun ilk 200 yılı hakkında yeterli bilginin olmadığını da hatırlatıyor. O nedenle çalışma Osmanlı’nın ilk 200 yılına dair ayrıntılı bilgi sunamıyor. İmparatorluğun ilk yıllarında içki tüketimine dair “belli bir dini esnekliğin” olduğunu da ifade ediyor. Biz, şu ‘beyaz suyun’ tarihine, bu kitabın aydınlatıcı ışığıyla bakalım.
24.07.2023 - Evrensel

Grand Korçi - Osmanlıda ve Erdoğan’ın Türkiyesi’nde içki
Geçtiğimiz günlerde İletişim’den çıkan Rakının Ülkesinde isimli kitap da Osmanlıyı tüm veçheleriyle anlamaya çalışanlara tavsiye edebileceğim başka bir kaynak olarak raflardaki yerini aldı. François Georgeon imzalı kitap Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar) alt başlığını taşıyor. Georgeon halen Fransa’daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) bünyesindeki Türk ve Osmanlı Araştırmaları bölümünü yönetiyor. Türkçeye çevrilmiş Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura; Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri; Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler; Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaşamak; Osmanlı Türk Modernleşmesi gibi kitapları ve başka pek çok çalışması olan bir isim. Bizden biri diyebileceğimiz kadar bu toprakların tarihine, kültürüne aşina. Dolayısıyla oryantalist bakış açısının tuzaklarına kapılmayan bir metin ortaya çıkarmış kanımca.
15.07.2023 - Gazete Duvar

''İnsan memnu olana haristir ama...''
...Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) bünyesindeki “Türk ve Osmanlı Araştırmaları Bölümü”nün yöneticisi, Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan François Georgeon da, Rakının Ülkesinde-Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar) adlı kitabında yaklaşık altı-altı buçuk asırlık bir dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ve yakın dönem “Erdoğan Türkiyesi”ndeki içki kültürünü ele alır.
05.08.2023 - İleri Haber