Namus Siyaseti
18. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu'nda Irz, Şiddet, Hukuk

Başak Tuğ bu kapsamlı araştırmasında sosyal ve hukuki pratikler üzerinden 18. yüzyıl Osmanlısı’nda cinsel ve ahlâki düzeni inceliyor. Osmanlı tebaasının arzuhalleri ile Ankara ve Bursa mahkemeleri ve Divân-ı Hümâyun’un hukuki uygulamalarından yola çıkan Namus Siyaseti - 18. yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk , erken modern denetim ve yönetim mekanizmalarının işleyişi ve modern iktidar biçimlerine geçiş sürecini toplumsal aktörlerin öznelliğini göz ardı etmeden ele alıyor. Tuğ, 18. yüzyıl imparatorluk tarihyazımına sağladığı katkının yanı sıra cinsiyet politikalarının tarihselleştirilmesiyle günümüzdeki egemen namus siyaseti ve söyleminin tarihsel kaynaklarını tartışıyor.

Başak Tuğ bu kapsamlı araştırmasında sosyal ve hukuki pratikler üzerinden 18. yüzyıl Osmanlısı’nda cinsel ve ahlâki düzeni inceliyor. Osmanlı tebaasının arzuhalleri ile Ankara ve Bursa mahkemeleri ve Divân-ı Hümâyun’un hukuki uygulamalarından yola çıkan Namus Siyaseti - 18. yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk , erken modern denetim ve yönetim mekanizmalarının işleyişi ve modern iktidar biçimlerine geçiş sürecini toplumsal aktörlerin öznelliğini göz ardı etmeden ele alıyor. Tuğ, 18. yüzyıl imparatorluk tarihyazımına sağladığı katkının yanı sıra cinsiyet politikalarının tarihselleştirilmesiyle günümüzdeki egemen namus siyaseti ve söyleminin tarihsel kaynaklarını tartışıyor.

“18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda namus siyasetini incelemenin günümüz için önemli siyasi ve toplumsal sonuçları bulunmaktadır. Böyle bir çalışma, cinselliğin kontrolü ile İslâm hukuku arasındaki ‘fıtri’ ilişki hakkındaki varsayımlarımızı yeniden düşünmemiz için bir uyarı niteliğindedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda ahlâki düzenin idaresinin tarihselleştirilmesi, cinselliğin normatif İslâm hukukunun takdirine bırakılmış bir şey olmaktan çok, siyasi iktidar tarafından düzenlenen kamusal bir mesele olduğunu göstermektedir.”
BAŞAK TUĞ

2009 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde toplumsal cinsiyet, namus söylemleri ve onur kavramının dönüşümü üzerine çalışmaktadır. New York Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları ve Tarih Programı’nda tamamladığı doktora tezi araştırmasına dayanan Politics of Honor: Sexual Violence and Socio-Legal Surveillance in Early-Modern Ottoman Anatolia başlıklı kitabı 2017’de Brill Yayınevi’nden basılmıştır.

Kitabın Adı Namus Siyaseti
Alt Başlık 18. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu'nda Irz, Şiddet, Hukuk
Orijinal Adı Politics of Honor in Ottoman Anatolia: Sexual Violence and Socio-Legal Surveillance in the Eighteenth Century
ISBN 9789750535369
Kapak Pencerede bir kadın (y. 1745), Buharî Albümü, Abdullah Buharî (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T 9364, Folyo 12).
Yayın No İletişim - 3333
Dizi Tarih - 179
Alan Tarih
Sayfa 344 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 251,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2023
Yazar Başak Tuğ
Çeviren Gülbin Akgün
Editör Mehmet Atala
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Deniz Eroğlu
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit