Denge Oyunu
İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası

Nazi-Sovyet Saldırmazlık Antlaşması’nın imzalandığı, Fransa’nın birkaç hafta içinde çöktüğü, Mihver güçlerinin hızla ilerlediği bir dönemde bağımsızlığını yakın zamanda kazanmış Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemek için büyük bir gayret gösterdi. Denge Oyunu, iktisadi ve askerî açıdan eli zayıf olan Türkiye’nin bu dönemde nasıl bir dış politika izlediğini oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.

Nazi-Sovyet Saldırmazlık Antlaşması’nın imzalandığı, Fransa’nın birkaç hafta içinde çöktüğü, Mihver güçlerinin hızla ilerlediği bir dönemde bağımsızlığını yakın zamanda kazanmış Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemek için büyük bir gayret gösterdi. Denge Oyunu, iktisadi ve askerî açıdan eli zayıf olan Türkiye’nin bu dönemde nasıl bir dış politika izlediğini oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Dış politikayı yönetenlerin gerçekçiliği ön plana alarak, nasıl kararlı bir “aktif tarafsızlık” izlediklerini, Müttefik ve Mihver ülkelerin diplomatlarıyla nasıl pazarlıklar yaptıklarını, hangi argümanları kullandıklarını, savaş sırasında yaşananlar ve savaş sonrasında olacaklar konusunda hangi hususlara dikkat ettiklerini diplomatik kaynakları, anıları, belgeleri ve basını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek ortaya koyuyor.

“Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nın güçlü devletlerini başarıyla etkilemiş ve böylelikle savaşa karıştırılma olasılığını
azaltmıştır. Etkinliği ise yoksul ve azgelişmiş bir ülkenin konumu ile orantılı değildir. Bu etkinlik elindeki olanakları en iyi şekilde değerlendirmesini bilen bir ‘karar verici kadronun’ varlığı ve ülkenin coğrafi konumunun olağanüstü duyarlığı sayesinde sağlanmıştır. Ancak coğrafi konum bu tür bir başarı için yeterli değildir, zira doğru değerlendirilmediği takdirde ülkenin mahvına da neden olabilir.”
SELİM DERİNGİL

19 Ağustos 1951’de Ottawa’da doğdu. İsviçre, Fransa ve İngiltere’de eğitim gördü. 1978’de İngiltere’de University of East Anglia’da doktora derecesini aldı. 1979-2011 arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders verdi. ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail’de dersler verdi. Yayımlanan ilk kitabı Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası’dır. Ayrıca Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet tarihi konusunda makaleleri vardır. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji - II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909) (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2002) başlıklı kitabın İngilizcesi olan The Well - Protected Domains, Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876-1909, 2001’de “Turkish Studies Association Fuad Köprülü” Ödülü’nü aldı. Simgeden Millete: II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet 2007’de, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İhtida ve İrtidad 2017’de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Halen Beyrut’ta Lebanese American University’de (LAU) ders veriyor.

Kitabın Adı Denge Oyunu
Alt Başlık İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası
ISBN 9789750535963
Kapak Ayasofya’ya kurulan uçaksavar, Eylül 1941
Yayın No İletişim - 3373
Dizi Tarih - 180
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 408 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 294,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2023
Yazar Selim Deringil
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit