Alp Yenen

Leiden Üniversitesi Bölge Araştırmaları Enstitüsü’nde modern Türk tarihi ve kültürü alanında doçenttir. Bundan önce, 2016 yılında doktorasını tamamladığı Basel Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Comparative Studies in Society and History, Contemporary European History, Behemoth - A Journal on Civilization, Die Welt des Islams: International Journal for the Study of Modern Islam ve Middle Eastern Studies gibi dergilerde yazıları yayımlandı. İttihatçıların Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası tarihi üzerine bir kitabı bitirmenin yanı sıra, Soğuk Savaş tarihi ile 1970’lerde Türkiye’deki siyasi şiddet üzerine bir proje hazırlıyor. Asiler Devri: İmparatorluk Cephelerinde İsyancılar, İhtilalciler ve Çeteciler (İletişim, 2024) adlı kitabın derleyenlerindendir.