Ramazan Hakkı Öztan

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktor öğretim üyesidir. Doktorasını 2016 yılında Utah Üniversitesi’nde Peter Sluglett’in danışmanlığında tamamladı. Neuchâtel Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak, Jordi Tejel koordinatörlüğündeki iki savaş arası Ortadoğusu’nda sınırlar üzerine yoğunlaşan bir Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesinde çalıştı. Past and Present, International Journal of Middle East Studies, Journal of Contemporary History ve Journal of Migration History gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen iki ayrı kitap projesi üzerinde çalışmaktadır: geç Osmanlı Balkanları’nda yasadışı ekonomi ve şiddet üzerine bir monografi ile Türkiye-Suriye sınırının tarihi (1921-1946). Aynı zamanda Regimes of Mobility: Borders and State Formation in the Middle East, 1918-1946 adlı bir kitabın Jordi Tejel ile editörlüğünü yapmıştır.