Asiler Devri
İmparatorluk Cephelerinde İsyancılar, İhtilalciler ve Çeteciler

İmparatorlukların yıkılıp ulus-devletlerin kurulduğu 20. yüzyıla varan süreçte Osmanlı, Habsburg, Romanov ve Kaçar imparatorluklarının sınırlarına büyük bir hareketlilik hâkimdi. Kalıplaşmış siyasi hayat baştan aşağıya değişiyordu. Asiler Devri, bu süreçte Balkanlar’dan Kafkasya ve Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı şiddet yoluyla şekillendiren eşkıyaların, isyancıların, çetecilerin ve eylemcilerin izini sürüyor. Ramazan Hakkı Öztan ve Alp Yenen’in derlediği bu çalışma, Kafkas eşkıyalar ile Balkan devrimcilerin, İranlı çeteciler ile İttihatçıların kurulu düzeni ihlal etmelerine yol açan koşulları ve eylemlerinin sonuçlarını, çeşitli vakalar üzerinden tarihsel ve biyografik yaklaşımlarla ele alıyor.

İmparatorlukların yıkılıp ulus-devletlerin kurulduğu 20. yüzyıla varan süreçte Osmanlı, Habsburg, Romanov ve Kaçar imparatorluklarının sınırlarına büyük bir hareketlilik hâkimdi. Kalıplaşmış siyasi hayat baştan aşağıya değişiyordu. Asiler Devri, bu süreçte Balkanlar’dan Kafkasya ve Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı şiddet yoluyla şekillendiren eşkıyaların, isyancıların, çetecilerin ve eylemcilerin izini sürüyor. Ramazan Hakkı Öztan ve Alp Yenen’in derlediği bu çalışma, Kafkas eşkıyalar ile Balkan devrimcilerin, İranlı çeteciler ile İttihatçıların kurulu düzeni ihlal etmelerine yol açan koşulları ve eylemlerinin sonuçlarını, çeşitli vakalar üzerinden tarihsel ve biyografik yaklaşımlarla ele alıyor.

“Kapsayıcı ve kullanışlı bir kategori olarak ‘asiler’ söz konusu mudur? Ve özellikle yaygın oldukları veya özellikle önemli bir rol oynadıkları bir dönemi anlamlı bir şekilde tanımlayabilecek bir şey –bir ‘asiler devri’– mevcut mudur? […] Bir anlamda, imparatorlukların cephelerinde ihlalci siyaset yapan marjinal figürler olabilirlerdi, fakat tarihsel anlamda hiç de marjinal değillerdi. Tam tersine, imparatorluğun sona ermesinde ve bir dizi ardıl devletin ortaya çıkmasında çok önemli bir rol oynadılar.”
ERIK JAN ZÜRCHER

Kitapta yer alan bölümler
ÖNSÖZ Jack A. Goldstone
ASİLER DEVRİ: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İHLALCİ SİYASET Alp Yenen, Ramazan Hakkı Öztan
İHLALCİ SİYASETİN CİNSİYETLENDİRİLMİŞ ANLATILARI: DEVRİMCİ RUBİNA’YI GERİ KAZANMAK Houri Berberian
GEÇ DÖNEM İMPARATORLUK RUSYASI’NDA KAFKAS EŞKIYALIĞI: ABREK ZELİMHAN ÖRNEĞİ Jeronim Perovic
SİYASETTE ÇETECİLER: GEÇ DÖNEM KAÇAR İRANI’NDA KABADAYI PERFORMANSLARI ÜZERİNE TEORİK DÜŞÜNCELER Olmo Gölz
YARGILANAN FİTNE: TANZİMAT DÖNEMİNDE BOSNA’DA HIRİSTİYAN EŞKIYALAR, İSYANCILAR VE EYLEMCİLER Anna Vakali
DÂRÜ’L FESÂD: SASON’DA DİRENİŞ, BASKI VE DEVRİM (1891-1904) Toygun Altıntaş
GEÇ DÖNEM OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KOMPLO, ULUSLARARASI POLİS İŞBİRLİĞİ VE ANARŞİZMLE MÜCADELE (1878-1908) İlkay Yılmaz
HEM ASİL HEM ASİ: ERKEN 20. YÜZYIL BASRASI’NDA SEYYİD TALİB EL-NAKİB VE İNGİLİZ SİYASETİ Aline Schlaepfer
DEVRİMİN KİMYASI: NAUM TÜFEKÇİYEF VE 19. YÜZYIL SONUNDA RUMELİ’DE DEVRİMCİ ŞİDDET Ramazan Hakkı Öztan
GEÇ DÖNEM OSMANLI “ASİLERİ” VE İKTİDAR YOLLARI: PROSOPOGRAFİK BİR ÇALIŞMA Benjamin C. Fortna
BİR CEPHE ADAMI: RAMAZAN ŞALLAŞ VE OSMANLI SONRASI ARAP DOĞUSUNUN OLUŞUMU Michael Provence
SON OSMANLI ASİLERİ: SURİYE’DE KÜRT-ERMENİ İTTİFAKI VE İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE ORTADOĞU’DA YENİ DEVLET SİSTEMİ Jordi Tejel
SONSÖZ Erik Jan Zürcher

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktor öğretim üyesidir. Doktorasını 2016 yılında Utah Üniversitesi’nde Peter Sluglett’in danışmanlığında tamamladı. Neuchâtel Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak, Jordi Tejel koordinatörlüğündeki iki savaş arası Ortadoğusu’nda sınırlar üzerine yoğunlaşan bir Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesinde çalıştı. Past and Present, International Journal of Middle East Studies, Journal of Contemporary History ve Journal of Migration History gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen iki ayrı kitap projesi üzerinde çalışmaktadır: geç Osmanlı Balkanları’nda yasadışı ekonomi ve şiddet üzerine bir monografi ile Türkiye-Suriye sınırının tarihi (1921-1946). Aynı zamanda Regimes of Mobility: Borders and State Formation in the Middle East, 1918-1946 adlı bir kitabın Jordi Tejel ile editörlüğünü yapmıştır.

Leiden Üniversitesi Bölge Araştırmaları Enstitüsü’nde modern Türk tarihi ve kültürü alanında doçenttir. Bundan önce, 2016 yılında doktorasını tamamladığı Basel Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Comparative Studies in Society and History, Contemporary European History, Behemoth - A Journal on Civilization, Die Welt des Islams: International Journal for the Study of Modern Islam ve Middle Eastern Studies gibi dergilerde yazıları yayımlandı. İttihatçıların Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası tarihi üzerine bir kitabı bitirmenin yanı sıra, Soğuk Savaş tarihi ile 1970’lerde Türkiye’deki siyasi şiddet üzerine bir proje hazırlıyor. Asiler Devri: İmparatorluk Cephelerinde İsyancılar, İhtilalciler ve Çeteciler (İletişim, 2024) adlı kitabın derleyenlerindendir.

Kitabın Adı Asiler Devri
Alt Başlık İmparatorluk Cephelerinde İsyancılar, İhtilalciler ve Çeteciler
ISBN 9789750536106
Kapak Die Wölfe (Balkankrieg) The Wolves (Balkan War), Franz Marc, 1913. Image courtesy of Wikimedia Commons/Charles Clifton, James G. Forsyth and Charles W. Goodyear Funds 1951.
Yayın No İletişim - 3386
Dizi Tarih - 183
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 469 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 340,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2024
Derleyen Ramazan Hakkı Öztan, Alp Yenen
Çeviren Emrullah Ataseven
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Deniz Eroğlu
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit