Damla Demirözü

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı’nda öğretim görevlisidir. 1994 yılında aynı okulda Yunan Dili ve Edebiyatı’nı (Eski Yunan ve Latin dilleri) bitirmiş, 1995 yılında YÖK’ün Çağdaş Yunan Dili’nde yüksek lisans yapmak üzere Yunanistan’a (Atina Üniversitesi’ne) gönderdiği ilk öğrenci olmuştur. İki ülkenin tarihlerini nasıl algıladıkları, Türk-Yunan tarih yazıcılığında “öteki”, mübadele, göç ve Türk-Yunan edebiyatı konusunda araştırmalar yapmaktadır. Bilgi Üniversitesi tarafından yayımlanan Yeniden Kurulan Yaşamlar adlı kitapta “Yunan Düzyazınında 1922 ve Zorunlu Göç” bölümünü yazmış, Yunaca’dan Türkçe’ye çeşitli kitap ve makaleler çevirmiştir.