Savaştan Barışa Giden Yol
Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Savaştan Barışa Giden Yol, ülkelerinin kaderleri üzerinde büyük etkileri olan iki liderin ve diğer yöneticilerin barış için harcadıkları çabayı gözler önüne sererken, Türkiye açısından pek bilinmeyen bir noktayı merkez alarak, dönemin Yunanistan’ındaki tartışmaları da inceliyor. Özellikle Megali İdea’nın yaratıcısı Venizelos’un barışı kurmak için harcadığı çaba, ilk kez yayımlanan belgeler ve kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla ortaya konuluyor.

1919’da “Megali İdea”yı gerçekleştirmek için İzmir’e çıkan Yunan ordusu, 1922’de Türk direnişi karşısında yenilip Anadolu’yu terk etmişti. Türk tarih yazıcılığı açısından “Kurtuluş Savaşı”, Yunan tarih yazıcılığı açısından ise “Küçük Asya Felaketi” olan bu olay, Ege’nin iki yakası arasındaki uçurumu giderek büyüttü. Ancak Türkiye ve Yunanistan arasında kurulacak dostluğun hem Balkanlar hem de Avrupa coğrafyası açısından ne kadar kıymetli olacağının farkında olan Mustafa Kemal ile Venizelos’un bu gidişi durdurmadaki kararlılığı, yaklaşık on yıl içinde, iki ülkeyi savaştan barışa taşıdı.

Savaştan Barışa Giden Yol, ülkelerinin kaderleri üzerinde büyük etkileri olan iki liderin ve diğer yöneticilerin barış için harcadıkları çabayı gözler önüne sererken, Türkiye açısından pek bilinmeyen bir noktayı merkez alarak, dönemin Yunanistan’ındaki tartışmaları da inceliyor. Özellikle Megali İdea’nın yaratıcısı Venizelos’un barışı kurmak için harcadığı çaba, ilk kez yayımlanan belgeler ve kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla ortaya konuluyor.

“Bir türlü çözüm getirilemeyen sorunlar nedeniyle giderek gerginleşen Türkiye-Yunanistan ilişkileri, 1929 yılında yeni bir savaşın eşiğindedir. İki ülke ilişkilerinin kötüleşmesine sebep olan sorunlar, bir yanda Mustafa Kemal (Atatürk) ve İsmet Paşa’nın (İnönü) diğer yanda ise Eleftherios Venizelos’un kararlılıkları ve izledikleri diplomasi sayesinde aşılmıştır.”
DAMLA DEMİRÖZÜ

1995 yılında Atina Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Filosofiki Sholi) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda başladığı doktorasını 2000 yılında tamamlamıştır. Doktora konusu, Yunan Anlatısında; ‘30 Kuşağı Romanında “öteki”/Türk imajıdır. 2000 yılından günümüze Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda (2000-2013 yılları arası Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde, 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde) öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının önemli bir kısmı ‘30 Kuşağı ve ‘45 Kuşağı Yunan Romanı, Yunancadan Türkçeye ve Türkçeden Yunancaya yapılan çeviri etkinliği ile Yunan ve Türk anlatısında göç-mübadele konularındadır. İşgal, Direniş, İç Savaş: Yunan Edebiyatında II. Dünya Savaşı Yılları başlıklı kitabı İstos Yayınevi tarafından 2015 yılında yayımlanmıştır. Türkçe aracılığıyla Yunanca öğretmeyi amaçlayan iki kitabın yazarları arasındadır (Sizin İçin Yunanca - A0 ve A1 / Νέα Ελληνικά Για Σας Α0-A1, Neohell, Atina: 2012.) Yazdığı ve kitaplarda bölüm olarak yayımlanmış yazılarından bazıları: “Yunan Düzyazınında 1922 ve Göç”, (Yeniden Kurulan Yaşamlar, der. Müfide Pekin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2005), “Çeviri Üzerinden Türk-Yunan İlişkileri” (“Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Μέσα από τη Μετάφραση”, Μελέτες για την Τουρκική Λογοτεχνία Όψεις και - Προοπτικές (Επιμ. Börte Sagaster – Γιώργος Σαλακίδης, εκδοτικός οίκος Κ. & Μ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ/ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗ, Θεσσαλονίκη: 2021) ve “Küçük Asya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı Arasında 1922 Anlatıları”dır (Milli Mücadele ve Eskişehir, ed. Kemal Yakut ve Nurşen Gürboğa, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul: 2022).
Yunan Edebiyatı ve İstanbul (19. ve 20. yüzyıl) konulu bir sempozyumu İstanbul Üniversitesi adına Maltepe Üniversitesi, Roman Kahramanları dergisi ve Yunanistan Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 11 Nisan 2019 tarihinde Sismanoglio Megaro’da düzenlemiştir. Sempozyum katılımcılarının sunumları Roman Kahramanları dergisinde yayımlanmıştır ( Sayı 38, Nisan-Haziran 2019).
Kimi akademik çalışmaları ve edebiyat metinlerini de Yunancadan Türkçeye çevirmiştir. Yeniden Kurulan Yaşamlar başlıklı sempozyum kitabında yer alan 1922 ve Göç ile ilgili pek çok makale, Konstantinos Svolopoulos’un “Türk-Yunan Mübadelesine Giden Siyasal Süreç” başlıklı makalesi (Kebikeç, Sayı 22, 2006: 99-119), Savvas Tsilenis’in “19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında İstanbul Yunanca Basınında Rum Mimarlar” başlıklı makalesi (Hasan Kuruyazıcı, Eva Şarlak, Batılılaşan İstanbul’un Rum Mimarları, Zoğrafyon, İstanbul: 2010), 19. ve 20. yüzyıl Yunan Romanı ve İstanbul konulu makaleler (Roman Kahramanları dergisi, Sayı 38, Nisan-Haziran 2019) bunlardan bazılarıdır. Çevirdiği kitaplar: 19. Yüzyıldan Günümüze İstanbul’da Yunanca Basın Faaliyetleri başlıklı sempozyum kitabı (İstos Yayınları, İstanbul: 2017), Yannis Mavritsakis’in Kör Nokta başlıklı tiyatro oyunu, Yorgos Theotokas’ın Leonis (Can Yayınları, İstanbul: 2008) ve Vasilis Danellis’in, Ölü Saatler başlıklı romanları (İstos Yayınları, İstanbul: 2022) ile editörlüğünü yaptığı bir çeviri atölyesinin ürünü olan Yunankarası’dır (İstos Yayınları, İstanbul: 2018).

Kitabın Adı Savaştan Barışa Giden Yol
Alt Başlık Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri
ISBN 9789750536670
Yayın No İletişim - 1212
Dizi Tarih - 43
Alan Tarih
Sayfa 192 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 178,00 TL
Baskı 2. basım 1. baskı - Haziran 2024
Yazar Damla Demirözü
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Meteksan Matbaacılık
Cilt Meteksan Matbaacılık