Sınırları Aşan Dervişler
Bektaşiliğin Kültürel İlişkileri (1826-1925)

Sınırları Aşan Dervişler, 1826-1925 yılları arasında, aslında bütün Osmanlı tarikatlarının büyük bir dönüşümden geçtiği bir kesitte, Bektaşiliğin gelişme seyrini inceliyor.

Sınırları Aşan Dervişler, 1826-1925 yılları arasında, aslında bütün Osmanlı tarikatlarının büyük bir dönüşümden geçtiği bir kesitte, Bektaşiliğin gelişme seyrini inceliyor.

Osmanlı’daki muteber ve ayrıcalıklı konumunu büyük ölçüde Nakşibendiliğe bırakarak tasfiye edilen Bektaşilik, buna nasıl tepki verdi? Arnavutluk, Bektaşiliğin yeni merkezi olarak nasıl öne çıktı? Balkanlar’da yeni bir canlanma yaşayan Bektaşilik, hem kendi geleneğiyle, hem Osmanlı’daki dinî kültürleriyle, hem Batı kültürleriyle nasıl bir etkileşime girdi? “Liberal ve hoşgörülü” bir inanç geleneği olarak baskılanmasının oryantalist bir simge haline gelmesi, nasıl gerçekleşti?

Cem Kara, 2022’de Annemarie Schimmel Ödülü’ne ve 2018 yılında merkezi Münih’te bulunan Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin en başarılı tez ödülüne layık görülen çalışmasında, bu sorulara rengarenk bir resimle cevap getiriyor.

“Bektaşilik 19. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar çeşitli inanç kültürlerinin bir izdüşümü işlevini görmüştür: Sünni Ulema, Bektaşiliği ‘hakiki’ İslâm’ın karşıtı, Türk milliyetçileri onu aslen Türk kültürünün bir parçası ve Batılı Masonlar ve Hıristiyan gruplarıysa Bektaşiliği özünde kendilerinin Şark’taki akraba bir kültürü olarak görmüştür. (...) Mevleviler, Melamiler veya Kızılbaş Alevileri için de farklı gruplarla ilişkileri dahilinde benzer şeyler söylenebilir, ancak bu denli çok çeşitli gruplarca bu denli çok yönlü bir şekilde tezahür eden başka bir inanç kültürüne pek nadir rastlanır.”
Cem Kara

 

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Köln Üniversitesi Tarih ve Felsefe Bölümü’nde, doktora tezini 2017 yılında Münih Üniversitesi Tarih Bölümü’nün araştırma görevlisi olarak tamamladı. Ayrıca Orient Institute Istanbul ve Leibniz Institute for European History araştırma merkezlerinde bursiyer olarak çalışmalarını yürüttü. Doktora teziyle 2018’de Southeast European Association Doktora Tezi Ödülü’ne, 2022’de Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Alman Şarkiyat Cemiyeti) tarafından verilen Annemarie Schimmel Ödülü’ne layık görüldü. Doktora sonrası araştırmalarına Viyana Üniversitesi Alevi Teolojisi Bölümü’nde devam etti. Bektaşilik üzerine yaptığı çalışmaların yanı sıra Alevilerin yazılı kaynakları hakkında araştırmalarını sürdürdü.

Kitabın Adı Sınırları Aşan Dervişler
Alt Başlık Bektaşiliğin Kültürel İlişkileri (1826-1925)
Orijinal Adı Grenzen überschreitende Derwische. Kulturbeziehungen des Bektaschi-Ordens 1826–1925
ISBN 9789750535284
Kapak Görseli George E. White, Piri Baba’nın ailesiyle birlikte Merzifon’da, 1908 (White, The Shia Turks, s. 226).
Yayın No İletişim - 3321
Dizi Tarih - 177
Alan Tarih
Sayfa 400 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 320,00 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2023
Yazar Cem Kara
Çeviren Emre Adıyaman
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Dizin Berkay Üzüm, Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit