Fasih Dinç

1987 yılında Mardin’de doğdu. Lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Yakın dönem Osmanlı coğrafyasında aşiretler, heterodoks inanç toplulukları, toplumsal cinsiyet, sınır boylarında şehir, kültür ve sosyal tarih araştırma alanlarıdır. Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir.