Aktör, Müttefik, Şakî
Kürt Aşiretleri

Bir bütün olarak aşiret ilişkileri ve olgusunun işleyişine dair genel bir çerçeve sunan Tuncay Şur ve Yalçın Çakmak’ın derlediği Kürt Aşiretleri, birçok aşireti gerek kendi tarihleri, gerek tarihsel konumlanmaları çerçevesinde panoramik biçimde ele alıyor.

Osmanlı’yla müttefiklikten düşmanlığa uzanan ilişkileri sonucu Kürt aşiretleri, 16. yüzyıldan itibaren sürekli olarak bir ıslah çabasının nesnesi, “şakîliğin membası” olarak kayıtlara geçti, buna uygun bir muameleyle karşı karşıya kaldı. 18. yüzyılın ilk yarısına kadar geniş bir coğrafya üzerinde otonom ve yarı otonom bir şekilde hükümranlık sürüp imparatorluğun takdir, taltif ve terfilerine mazhar olan da yine bu Kürt aşiretleri oldu. Zaman içinde yoğunlaşan merkezileşme politikalarıyla beraber Kürt aşiretlerinin devletle ilişkisi, çeşitli biçimlerde değişse de ana eksen sabitti: II. Abdülhamit’ten İttihat ve Terakki’ye ve nihayet Cumhuriyet’e devreden ilişki karşılıklı çıkarlara dayalı, itaatle isyan arasında salınan bir politik düzlemde belirlendi. Her aşiretinse elbette kendi hususiyeti, tarihi, politik kabiliyeti, ayrı ayrı şahsiyeti vardı.

Bir bütün olarak aşiret ilişkileri ve olgusunun işleyişine dair genel bir çerçeve sunan Tuncay Şur ve Yalçın Çakmak’ın derlediği Kürt Aşiretleri, birçok aşireti gerek kendi tarihleri, gerek tarihsel konumlanmaları çerçevesinde panoramik biçimde ele alıyor.

Aşiretler konusunda zengin bir bakış açısı sunan, kapsamlı bir derleme...

Suavi Aydın, Ali Haydar Bektaş, Burak Bektaş, Hasan Biçim, Hamit Bozarslan, Serhat Bozkurt, Safiye Ateş Burç, Yalçın Çakmak, Ercan Çağlayan, Gökhan Çetinsaya, Erdal Çiftçi, B. Aren Çoban, Fasih Dinç, Mehmet Rêzan Ekinci, Kamil Fırat, Mehmet Fiğan, Suphi İzol, Hakan Kaya, Yener Koç, İsmet Konak, Orhan Örs, Tuncay Şur, Gültekin Uçar, Sedat Ulugana, Martin van Bruinessen, Hiroki Wakamatsu ve Lale Yalçın-Heckmann’ın katkılarıyla...

Kitapta yer alan bölümler
Kürt Aşiretlerinin Muhtelif Tezahürleri Martin van Bruinessen
Aşiretler ve Siyaset Hamit Bozarslan
Tori ve Boti: Dicle’nin Kestiği Coğrafyada Aşiretler ve Aşiret İlişkileri Suavi Aydın
Son Dönem Osmanlısında Aşiretlerle İlgili Yapılan Kanuni Düzenlemelere Dair Bir Bilanço Denemesi (1909-1917) Serhat Bozkurt
Hemavend Aşireti Gökhan Çetinsaya
“Mitik Bir Yurt” Olarak Horasan’dan Dersim’e Şeyh/Şıh Hasan Aşiretleri Yalçın Çakmak
Kürt Aşiretleri, Aşiret Liderleri ve Global Süreçler: Hakkâri’de Oramarî Örneği Lale Yalçın - Heckmann
Pastoral Hayatın Son Temsilcileri: Beritanlar Ercan Çağlayan
Aşiretten Paramiliter Örgüte: Bucaklar Tuncay Şur
Etnik Kimliğin Değişken Doğasını Hormek Aşireti Üzerinden Okumak Kamil Fırat
19. ve 20. Yüzyıllarda Milli/Milan Aşireti Mehmet Rezan Ekinci
Kürt Tarihinde Müteferrik Bir Aşiret: Birûkanlar İsmet Konak
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hayalî Bir Cemaat Olarak Heyderan Aşireti ve Değişimi Erdal Çİftçi
Koçgiri ve “Aşiretleri” Ali Haydar Bektaş, Burak Bektaş, Gültekin Uçar
Celali Aşireti: Üç İmparatorluğun Sınırında Yener Koç
“Şiddet Yüzyılı” İçinde Dört Sınırdaş Aşiret: Hesenan, Cibran, Pencînaran ve Xweytî (1837-1937) Sedat Ulugana
Banoki Aşiretinin Bellek ve Belgelerdeki Tarihi Orhan Örs
Boz Abanın Altındakiler: Alxas (Alhas) Aşireti B. Aren Çoban
Metinan Aşireti: Anlatıdan Tarihî Belgelere Bir Aşiretin İzini Sürmek Safiye Ateş Burç
Sınırda Üçüncü Bir Güç Olarak Caf Aşireti: Beyler, Şairler ve Siyaset Fasih Dinç
Dicle’nin ve Hasankeyf’in Yüzyıllık Ağıtları: Batman ve Raman Aşireti Hasan Biçim
Anadolu’nun İçlerine Yönelen Bir Yolculuğun Hikâyesi: Şeyh Bızın Aşireti Mehmet Fiğan
Tarihsel Süreçte Hizol Aşireti Suphi İzol
Aşiret Kavramı ile Etnik Aidiyetin Oluşumuna Örnek Olarak Lolan Aşireti Hiroki Wakamatsu
Diyarbekir’den Serhad’a Kadim Bir Aşiret: Zilan Hakan Kaya

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Social (EHESS-Paris) Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Şur, lisansını Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde (2013), yüksek lisansını ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (2015) tamamladı. Türkiye’de Legal Kurdî Siyaset, Dahil Olma Arayışı ve Sistematik İnkar (Ütopya Yayınları, 2016) kitabının yazarı, Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (İletişim Yayınları, 2018) kitabının (Yalçın Çakmak ile birlikte) derleyenidir. 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı-Türkiye tarihi, Türkiye’de ve Ortadoğu’da Kürt meselesi gibi konular çalışma alanları arasındadır.

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. Kızılbaş/Alevilik, Bektaşilik, Türkiye’de dinî ve etnik gruplar başta olmak üzere dinler tarihi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları arasındadır. Sultanın Kızılbaşları: II. Abdülhamid Dönemi Alevi Algısı ve Siyaseti (İstanbul: İletişim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olan Çakmak, aynı zamanda Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İletişim, 2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İletişim, 2018) ve Huzursuz Bir Ruhun Panoraması: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İletişim Yayınları, 2022) başlıklı kitapların da derleyenlerindendir. 2013-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü, 2019 yılından itibaren de Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup, 2019 yılında Tarih Vakfı Mütevelli Kurulu üyeliğine seçilmiştir. İlgi alanları ve entelektüel meraklarına yönelik kitap çalışmalarına da editörlük yapan Çakmak’ın aynı zamanda kitap bölümü ve müstakil olarak yayımlanmış birçok ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Üst Başlık Aktör, Müttefik, Şakî
Kitabın Adı Kürt Aşiretleri
ISBN 9789750533044
Kapak Görseli Dersimli aşiret reisleri (Kaynak: BOA. FTG.f. 1697)
Yayın No İletişim - 3153
Dizi Araştırma-İnceleme - 525
Alan Antropoloji
Sayfa 512 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 370,00 TL
Baskı 2. baskı - Kasım 2023 (1. baskı - Nisan 2022)
Derleyen Tuncay Şur, Yalçın Çakmak
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit