Erdal Çİftçi

1986 yılında Iğdır’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bodrum’da, lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini aynı alanda Akron Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 2018 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nden almıştır. Yakın dönem Osmanlı toplumunda aşiretler, sınır ve sınır boyu toplulukları hakkında çalışmaları bulunmaktadır. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir.