Tuncay Şur

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Social (EHESS-Paris) Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Şur, lisansını Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde (2013), yüksek lisansını ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (2015) tamamladı. Türkiye’de Legal Kurdî Siyaset, Dahil Olma Arayışı ve Sistematik İnkar (Ütopya Yayınları, 2016) kitabının yazarı, Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (İletişim Yayınları, 2018) kitabının (Yalçın Çakmak ile birlikte) derleyenidir. 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı-Türkiye tarihi, Türkiye’de ve Ortadoğu’da Kürt meselesi gibi konular çalışma alanları arasındadır.