Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler

Portreler üzerinden tarihe yeniden bakmayı, bakmakla kalmayıp Kürtlerin entelektüel ve siyasi tarihlerini, çeşitliliğe halel getirmeyen bir bütünlük üzerinden okumayı isteyenler için eşsiz bir başlangıç noktası. Tarihyazımına yeni bir soluk.

“Bir ‘tür’ olarak biyografya, kendi geleceklerini kendi öz iradeleriyle belirleme hakkından mahrum bırakılan ve bu nedenle de kendi zamanlarına ve mekânlarına hâkim olamayan azınlıkların, diasporalaştırılmış grupların ve genel olarak ‘yenilmiş’ aktörlerin tarihinde de önemli bir rol oynamaktadır. Profesör Heinz Gstrein’in 1974’te ‘avukatsız halk’ olarak tanımladığı Kürtler de sembolleri, sözlü kültürleri, parçalanmış ama etkin toplumsal hafızaları ve nesilden nesle aktarılan yaşam hikâyeleri sayesinde ayakta kalabilen gruplar arasında yer almaktadır. Bu oksijen kaynakları 20. yüzyılın önemli bir bölümünde ‘yasaklanmış’ bulunan Kürtlüğün, zamanda ve mekânda boğdurulamayan çoksesli bir olgu olarak var olmasını mümkün kılmıştır.”

Hatırlayamamakla malul bir çağda, unutmakla makulleştirilen bir düzende, “yeni” olanın sorgusuz kabulüyle övünülen bir dünyada yaşıyoruz. Tarihe karşı sorumluluklarımız, kolektif belleğin erozyonuyla toplumsal yaşamın gündeminden çıkmış görünüyor. Elinizde tuttuğunuz, Tuncay Şur ve Yalçın Çakmak’ın titizlikle derlediği Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler tam da böylesi bir problemin üzerine hatırlamanın, aktarmanın, anlatmanın iştahlı politik savunusuyla giden bir biyografya çalışması. Portreler üzerinden tarihe yeniden bakmayı, bakmakla kalmayıp Kürtlerin entelektüel ve siyasi tarihlerini, çeşitliliğe halel getirmeyen bir bütünlük üzerinden okumayı isteyenler için eşsiz bir başlangıç noktası. Tarihyazımına yeni bir soluk.

Kitapta yer alan bölümler
Önsöz Hamit Bozarslan
İdris-i Bidlîsî’yi Yeniden Düşünmek Vural Genç
Kürt Aydınlanmasının Öncüsü Bir Ailenin Portresi: Bedirhaniler İsa Doğan
Modernleşen Kürdistan’ın İlk Lideri Şeyh Ubeydullah: (Es Seyyid Ubeydullah el-Nakşibendi el-Halidi) Alişan Akpınar
Barzan’dan Kürdistan’a, Medreseden Devlete: Barzaniler Mesut Yeğen
Milliyetçi Bir Kürt Hanedanı: Cemilpaşazadeler Ercan Çağlayan
Geç Osmanlı’da “Bir Kürd” Entelektüel: Abdullah Cevdet Ayhan Işık
Osmanlıcı, Konformist ve Liberal Bir Muhalif: Şerif Paşa Metin Atmaca
Kürt Sorunu Ekseninden Bir Ziya Gökalp Biyografisi Fuat Dündar
Şeyh Said ile Mirasının Türkiye’deki Kürt Siyasetinin İnşasına ve Kürt Siyasi Sağının Oluşumuna Etkisi Clemence Scalbert-Yücel
Hangi Seyit Rıza! Mehmet Yıldırım
“Seyit Rıza ve Baytar Nuri Siz misiniz?” Erdal Gezik
Koçgirili Alişer Efendi Dilek Kızıldağ Soileau
Said Nursi: Dehânın Ehlileştirilmesi ve İmanizm Mücahit Bilici
Cegerxwîn’in Şiirlerinde Uyanış, Dayanışma ve Tarihe Tanıklık Metin Yüksel
Sait Kırmızıtoprak (Dr. Şivan): İntrospektif Bir Düşünür ve Aksiyon İnsanı Tuncay Şur
Kürt Dili ve Kültürüne Adanmış Bir Ömür: Mehmet Emin Bozarslan Burcu Ballıktaş Bingöllü
“Susmayan Bir Öykü Olarak” Kemal Burkay Servet Gün
Abdurrahman Qasımlo: Kürt Sosyal Demokrasisinin Oluşumu Hamit Bozarslan
Celal Talabani ve Irak Kürt Siyasi Hareketi Burak Bilgehan Özpek
Abdullah Öcalan: Yaşamı, Mücadelesi ve Düşünceleri Çetin Gürer
Türkiye Siyasetinin Yarım Asra Dayanan Hafızası: Ahmet Türk Kıvanç Köseoğlu
Kürt ve Türk Siyasetinin Yeni Yüzü: Selahattin Demirtaş İmran Gürtaş
Feqiyê Teyran: Hayatı, Poetikası ve Eserleri Mesûd Serfıraz
Bir Gazeteci, Kürt Kadın Aktivist ve Siyasetçi Olarak Gültan Kışanak Fatma Sönmez
Hıyanet ve Bölücülük Suçlamaları Arasında Sağduyuyu Konuşturmak: Bağımsız Sosyalist Bir Kürt Aydın Tipolojisi Olarak Tarık Ziya Ekinci Murat Cem Demir
Mehmed Uzun’un Edebiyatı Şeyhmus Diken
Yanlış Yorumların Gölgesindeki Ehmedê Xanî’ye Sahih Bir Yaklaşım Ayhan Tek
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kürt Aydınları Arasında Bir Köprü: Musa Anter Tahir Baykuşak

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. Kızılbaş/Alevilik, Bektaşilik, Türkiye’de dinî ve etnik gruplar başta olmak üzere dinler tarihi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları arasındadır. Sultanın Kızılbaşları: II. Abdülhamid Dönemi Alevi Algısı ve Siyaseti (İstanbul: İletişim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olan Çakmak, aynı zamanda Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İletişim, 2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İletişim, 2018) ve Huzursuz Bir Ruhun Panoraması: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İletişim Yayınları, 2022) başlıklı kitapların da derleyenlerindendir. 2013-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü, 2019 yılından itibaren de Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup, 2019 yılında Tarih Vakfı Mütevelli Kurulu üyeliğine seçilmiştir. İlgi alanları ve entelektüel meraklarına yönelik kitap çalışmalarına da editörlük yapan Çakmak’ın aynı zamanda kitap bölümü ve müstakil olarak yayımlanmış birçok ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Social (EHESS-Paris) Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Şur, lisansını Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde (2013), yüksek lisansını ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (2015) tamamladı. Türkiye’de Legal Kurdî Siyaset, Dahil Olma Arayışı ve Sistematik İnkar (Ütopya Yayınları, 2016) kitabının yazarı, Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (İletişim Yayınları, 2018) kitabının (Yalçın Çakmak ile birlikte) derleyenidir. 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı-Türkiye tarihi, Türkiye’de ve Ortadoğu’da Kürt meselesi gibi konular çalışma alanları arasındadır.

Kitabın Adı Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler
ISBN 9789750525292
Yayın No İletişim - 2696
Dizi Araştırma-İnceleme - 443
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 447 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 462 gr
Perakende Satış Fiyatı 310,00 TL
Baskı 3. baskı - Ekim 2022 (1. baskı - Kasım 2018)
Editör Tanıl Bora, Aybars Yanık
Derleyen Yalçın Çakmak, Tuncay Şur
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit