Sedat Ulugana

1985 yılında Adilcevaz’da doğdu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji alanında yaptıktan sonra, École des Hautes Études en Sciences Sociales’den siyasi tarih alanında doktora derecesi aldı. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde bir süre misafir öğretim görevlisi olarak Kürt dili ve edebiyatı dersleri veren Ulugana’nın başlıca çalışmaları arasında Ağrı Kürt Direnişi ve Zilan Katliamı 1926-1931 (Peri Yayınları, 2010); Tarih İçinde Konya’daki Kürtler (Peri Yayınları, 2015); Kürdün Üç Hali: Direniş Katliam ve Sürgün (Peri Yayınları, 2019); “‘Şiddet Yüzyılı’ İçinde Dört Sınırdaş Aşiret: Hesenan, Cibran, Pencînaran ve Xweytî 1837- 1937”, Kürt Aşiretleri (der. Yalçın Çakmak ve Tuncay Şur, İletişim Yayınları, 2022) başlıklı yayınlar bulunmaktadır. Ulugana’nın çeşitli dergi ve kitap derlemelerinde Kürt sorunu, Kürt mîrlikleri tarihi, Ermeni soykırımı, aşiret antropolojisi ve sözlü Kürt tarihi gibi konularda pek çok çalışması yayımlanmıştır.