Kültürün İktidarı
Siyasal Teoloji ve Kültürel Egemenlik

Ali Fuat Bilkan, Kültürün İktidarı’nda ehvenişer bir karamsarlıkla İslâm siyaset teolojisinde iktidarın meşruluk kaynağına dair tartışmaların “nass” üzerinden kadirimutlak kanun koyucuyla belirleyici bir nitelik kazandığı sürecin tahliline girişiyor.

İslâm siyaset teolojisinde kültürün ve kültürel iktidarın hakkıyla yorumlanması bize bugünkü pek çok güncel tartışmanın izlerini geriye doğru takip edebilme imkânı sunar.

Ali Fuat Bilkan, Kültürün İktidarı’nda ehvenişer bir karamsarlıkla İslâm siyaset teolojisinde iktidarın meşruluk kaynağına dair tartışmaların “nass” üzerinden kadirimutlak kanun koyucuyla belirleyici bir nitelik kazandığı sürecin tahliline girişiyor.

Bir yönüyle kültürel iktidarın iktidar mücadelesinde nasıl tarih-dışılaştırıldığını ortaya koyuyor.

Kitap bugün “kültürel iktidar” diye adlandırılan mücadelenin İslâmî toplum tasarımında nereye ve nasıl konumlandırıldığını çeşitli kaynaklardan ve disiplinlerden faydalanarak gösterirken, İslâm coğrafyasındaki düşünsel durgunluğun sebeplerine dair bir tartışma da yürütüyor.

“Birçoğu kendi döneminin siyasî ve kültürel şartları içerisinde kaleme alınmış İslâm siyaset düşüncesiyle ilgili metinlerin ait oldukları dönemin şartlarına göre değil de, bütün zamanlar için geçerli birer nass gibi kabul edilerek pek çok olguda müracaat kaynağı olarak görülmesi, İslâm coğrafyasındaki düşünce durgunluğunun önemli sebeplerinden biridir.”
ALİ FUAT BİLKAN

1963 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup lisansüstü çalışmalarını klasik Türk edebiyatı alanında gerçekleştirmiştir. Sırasıyla ODTÜ, Gazi, Jawaharlal Nehru, Fatih, Wisconsin, TOBB ETÜ ve İpek Üniversiteleri’nde akademisyen ve idareci olarak görevler aldı. Hindistan’da Babür dönemi el yazmaları üzerine araştırmalar yaptı. Edebiyat metinlerine sosyo-kültürel yaklaşımlar içeren çok sayıda çalışması mevcuttur. Yayımlanmış bazı eserleri şunlardır: Nabi Divânı, Hindistan’da Gelişen Türk Edebiyatı, Masal Estetiği, Osmanlı Şiirine Modern Yaklaşımlar, Bâbür’ün Risâle-i Vâlidiyyesi, XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı, Sultan’ın Dini, XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı. Yayınevimizden ise 2016’da Fakihler ve Sofuların Kavgası, 2018’de Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu, 2019’da Mevlid: Değerden Ritüele ve 2021’de Osmanlı İmparatorluk İdeolojisi adlı eserleri yayımlanmıştır.

Kitabın Adı Kültürün İktidarı
Alt Başlık Siyasal Teoloji ve Kültürel Egemenlik
ISBN 9789750535888
Kapak Görseli “Nûşirevân”, İlhanlılar Dönemi 1256-1353, The Cleveland Museum of Art, 1959.330
Yayın No İletişim - 3367
Dizi Tarih - 179
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 231 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 183,00 TL
Baskı 2. baskı - Mart 2024 (1. baskı - Aralık 2023)
Yazar Ali Fuat Bilkan
Editör Aybars Yanık
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Dizin Berkay Üzüm, Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit