Ömer Obuz

Siirt’te doğdu. Doktora eğitimini “Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Düşünce Dünyası” isimli teziyle tamamladı. Bu tez daha sonra kimi düzenlemelerle Türk Rönesansının Peşinde Bir Aydın: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (Libra Kitap, 2018) adıyla neşredildi. Ayrıca Siirt’in Cumhuriyet Serüveni (1923-1950): Gelenek, Modernite, Milli Kimlik (Akıl Fikir Yayınları, 2017) ve Ölüme Tutulmak: İstanbul’un Eski Bağımlıları (Kabalcı Yayınları, 2021) isimlerini taşıyan iki kitap çalışması daha var. Özellikle toplumsal hayat üzerine okumaya ve yazmaya devam etmektedir.