Osmanlı‘dan Erken Cumhuriyet‘e
Hayvan Katliamları ve Himaye
Kediler, Köpekler, Kargalar

Ömer Obuz, Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Hayvan Katliamları ve Himaye: Kediler, Köpekler, Kargalar adlı kitabında, II. Mahmud döneminden erken Cumhuriyet dönemine kadar ele aldığı süreçte, “arıza” olarak görülerek medeniliğe aykırı olduğu gerekçesiyle damgalanıp bir imha politikasına tâbi tutulan kedi, köpek ve kargaların izini sürüyor. Bu izi sürerken, esasen hayvanların Osmanlı toplumunun daha önceki dönemlerinde ne kadar değerli kabul edilip himaye edildiklerine de eğiliyor.

Daha çok Ortaçağ Avrupası, kediler ve veba özelinde akla gelse de, tarihin belli dönemlerinde kedi ve köpekler başta olmak üzere birçok hayvan katliamı oldu ve bu katliamlar insan-hayvan ilişkisinin ne derece katılaşabileceğini gösterdi.

Ömer Obuz, Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Hayvan Katliamları ve Himaye: Kediler, Köpekler, Kargalar adlı kitabında, II. Mahmud döneminden erken Cumhuriyet dönemine kadar ele aldığı süreçte, “arıza” olarak görülerek medeniliğe aykırı olduğu gerekçesiyle damgalanıp bir imha politikasına tâbi tutulan kedi, köpek ve kargaların izini sürüyor. Bu izi sürerken, esasen hayvanların Osmanlı toplumunun daha önceki dönemlerinde ne kadar değerli kabul edilip himaye edildiklerine de eğiliyor.

Osmanlı-erken Cumhuriyet tarihyazımında göz ardı edilen hayvanların akıbetine ve dönemin iktidarlarının yönetim tarzı ve bunun halk nezdinde nasıl karşılık bulduğuna dair değerli bir kitap...

“(...) sokak hayvanları, âdeta medenileşmenin önünde temel bir engel olarak görülerek mutlak bir sorun haline getirildiler. Yıllar yılı mesele öyle harlandı, öyle gerekçeler inşa edildi ki köpeklerin, kargaların ve kedilerin yaşamları, insanlığın elinde denge ve merhametin yok olduğu bir cehenneme döndü.”
ÖMER OBUZ

Siirt’te doğdu. Doktora eğitimini “Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Düşünce Dünyası” isimli teziyle tamamladı. Bu tez daha sonra kimi düzenlemelerle Türk Rönesansının Peşinde Bir Aydın: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (Libra Kitap, 2018) adıyla neşredildi. Ayrıca Siirt’in Cumhuriyet Serüveni (1923-1950): Gelenek, Modernite, Milli Kimlik (Akıl Fikir Yayınları, 2017) ve Ölüme Tutulmak: İstanbul’un Eski Bağımlıları (Kabalcı Yayınları, 2021) isimlerini taşıyan iki kitap çalışması daha var. Özellikle toplumsal hayat üzerine okumaya ve yazmaya devam etmektedir.

Üst Başlık Osmanlı‘dan Erken Cumhuriyet‘e
Kitabın Adı Hayvan Katliamları ve Himaye
Alt Başlık Kediler, Köpekler, Kargalar
ISBN 9789750534133
Kapak Hayırsız Ada’ya (Sivriada) sürülen sokak köpekleri, Le Petit Parisien, 31 Temmuz 1910
Yayın No İletişim - 3236
Dizi Tarih - 167
Alan Tarih
Sayfa 208 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 153,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2022
Yazar Ömer Obuz
Yayına Hazırlayan Berkay Üzüm
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit